L-Arċisqof f’Sibt il-Għid: “Illum tiġġedded iż-żgħożija tal-Knisja”

Is‑Sibt, 31 ta’ Marzu 2018: Sibt il‑Għid, fit‑8:00 p.m., Monsinjur Arċisqof mexxa l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid li nkludiet il-Magħmudija tal-adulti, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Continue reading “L-Arċisqof f’Sibt il-Għid: “Illum tiġġedded iż-żgħożija tal-Knisja””