Archive

Archive for March, 2018

L-Arċisqof f’Sibt il-Għid: “Illum tiġġedded iż-żgħożija tal-Knisja”

Is‑Sibt, 31 ta’ Marzu 2018: Sibt il‑Għid, fit‑8:00 p.m., Monsinjur Arċisqof mexxa l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid li nkludiet il-Magħmudija tal-adulti, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Read more…

“SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?” IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (9)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Is-Sagrament taż-żwieġ  

Il-Knisja, fuq dawn is-sinjali kollha, tiċċelebra ż-żwieġ bħala sagrament, jiġifieri li l-Mulej qed jagħti lir-raġel u lill-mara il-grazzja u kull għajnuna biex jgħixu iż-żwieġ skont il-pjan tiegħu ta’ Imħabba.   Read more…

Increasing my Faith

March 31, 2018 Leave a comment

Short Reflection by George Calleja

What is Faith all about? Is it possible in today’s world to have Faith? Many people argue that Faith is outdated, old fashioned, not for the young people and so on.

Faith can never be outdated, old fashioned and so on. Having Faith is possible. Having Faith makes a person complete, makes the person whole. A person having Faith, is a person being spiritual close to God. Read more…

Categories: By George Calleja

Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm mill-Isqof Mario Grech, f’Ta’ Pinu

Il-Sibt, 31 ta’ Marzu 2018: Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex. Read more…

Illejla se jitgħammdu 8 adulti minn pajjiżi differenti

March 31, 2018 Leave a comment

Is-Sibt 31 ta’ Marzu 2018: Illejla, waqt il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra s-Sagramenti tad-Dħul fil-Ħajja Nisranija (Magħmudija, Griżma u Tqarbin) lil seba’ katekumeni, jiġifieri persuni li f’età adulta jagħżlu l-ħajja Nisranija. Waqt dan il-Vġili wkoll, żagħżugħ Ġermaniż ser jiġi kkonfermat fil-fidi Kattolika permezz tas-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof.

Illejla wkoll, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ fir-Rabat Għawdex, ser jitgħammed żagħżugħ Albaniż waqt ċerimonja li ser titmexxa mill-Arċisqof Alfred Xuereb li ftit tal-jiem ilu kien maħtur mill-Papa Franġisku bħala Nunzju Appostoliku tal-Korea  u tal-Mongolja.  Imbagħad għada stess, dan iż-żagħżugħ ikun ikkonfermat mill-Isqof Mario Grech bis-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof.

Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Isqof Mario Grech fil-funzjoni tal-Lejl Qaddis tal-Għid, fil-Katidral ta’ Għawdex

Is-Sibt, 31 ta’ Marzu 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-funzjoni tal-Lejl Qaddis tal-Għid, fil-Katidral ta’ Għawdex.

Read more…

“Naduraw lill-Mulej Ġesù li urina tassew min hu minn fuq is-salib tiegħu” – L-Arċisqof

Il‑Ġimgħa, 30 ta’ Marzu 2018: il‑Ġimgħa l‑Kbira, fit‑3:30 p.m., Monsinjur Arċisqof mexxa l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Read more…