L-Arċisqof f’Sibt il-Għid: “Illum tiġġedded iż-żgħożija tal-Knisja”

Is‑Sibt, 31 ta’ Marzu 2018: Sibt il‑Għid, fit‑8:00 p.m., Monsinjur Arċisqof mexxa l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid li nkludiet il-Magħmudija tal-adulti, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Continue reading L-Arċisqof f’Sibt il-Għid: “Illum tiġġedded iż-żgħożija tal-Knisja”

“SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?” IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (9)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Is-Sagrament taż-żwieġ  

Il-Knisja, fuq dawn is-sinjali kollha, tiċċelebra ż-żwieġ bħala sagrament, jiġifieri li l-Mulej qed jagħti lir-raġel u lill-mara il-grazzja u kull għajnuna biex jgħixu iż-żwieġ skont il-pjan tiegħu ta’ Imħabba.   Continue reading “SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?” IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (9)

Increasing my Faith

Short Reflection by George Calleja

What is Faith all about? Is it possible in today’s world to have Faith? Many people argue that Faith is outdated, old fashioned, not for the young people and so on.

Faith can never be outdated, old fashioned and so on. Having Faith is possible. Having Faith makes a person complete, makes the person whole. A person having Faith, is a person being spiritual close to God. Continue reading Increasing my Faith

Illejla se jitgħammdu 8 adulti minn pajjiżi differenti

Is-Sibt 31 ta’ Marzu 2018: Illejla, waqt il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra s-Sagramenti tad-Dħul fil-Ħajja Nisranija (Magħmudija, Griżma u Tqarbin) lil seba’ katekumeni, jiġifieri persuni li f’età adulta jagħżlu l-ħajja Nisranija. Waqt dan il-Vġili wkoll, żagħżugħ Ġermaniż ser jiġi kkonfermat fil-fidi Kattolika permezz tas-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof.

Illejla wkoll, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ fir-Rabat Għawdex, ser jitgħammed żagħżugħ Albaniż waqt ċerimonja li ser titmexxa mill-Arċisqof Alfred Xuereb li ftit tal-jiem ilu kien maħtur mill-Papa Franġisku bħala Nunzju Appostoliku tal-Korea  u tal-Mongolja.  Imbagħad għada stess, dan iż-żagħżugħ ikun ikkonfermat mill-Isqof Mario Grech bis-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof.

Continue reading Illejla se jitgħammdu 8 adulti minn pajjiżi differenti

“Naduraw lill-Mulej Ġesù li urina tassew min hu minn fuq is-salib tiegħu” – L-Arċisqof

Il‑Ġimgħa, 30 ta’ Marzu 2018: il‑Ġimgħa l‑Kbira, fit‑3:30 p.m., Monsinjur Arċisqof mexxa l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Continue reading “Naduraw lill-Mulej Ġesù li urina tassew min hu minn fuq is-salib tiegħu” – L-Arċisqof