GĦAX LILI ALLA NSIENI

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

X’aktarx meta nisimgħu din il-kelma, jkun tgħidha persuna li tkun għaddejja minn mument diffiċli fil-ħajja tagħha. Għalhekk ma niġġudukawx lil min ikun qed igħidha. Ikun aħjar li ngħidu talba għal dik il-persuna li tkun qed tgħidha. B’hekk inkunu qed nuru li nifhmuha, nagħdruha, u nagħarfu li nistgħu ngħinuha bit-talb tagħna. Continue reading GĦAX LILI ALLA NSIENI

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 2 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 21, 33-43.45-46

Jekk l-għani li qrajna dwaru l-bieraħ, kellu għalfejn jistħi għax tilef iċ-ċans li jsalva lil ħaddieħor bi ftit ħniena; donna qalbu ma ħasset qatt il-bżonn ta’ min kien mikul bil-ħtieġa, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu fis-silta tallum minn San Mattew, turina ċar u tond li kellhomgħalfejn jistħu għax qalbhom tant ibbieset għal kull kelma li kienet ħierġa minn fomm Alla, li tilfu ċ-ċans li jsalvaw lilhom infushom u minflok ċarrtu qlubhom u laqgħu il-qalb tal-laħam li kien qed joffrilhom, webbsuha iktar u bdew jaħsbu kif se jeqirduha biex ma jisimgħuhiex.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 2 ta’ Marzu 2018