Archive

Archive for March 2, 2018

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 4 ta’ Marzu 2018

March 2, 2018 Leave a comment

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija … Read more…

Categories: Il-Leħen

GĦAX LILI ALLA NSIENI

March 2, 2018 Leave a comment

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

X’aktarx meta nisimgħu din il-kelma, jkun tgħidha persuna li tkun għaddejja minn mument diffiċli fil-ħajja tagħha. Għalhekk ma niġġudukawx lil min ikun qed igħidha. Ikun aħjar li ngħidu talba għal dik il-persuna li tkun qed tgħidha. B’hekk inkunu qed nuru li nifhmuha, nagħdruha, u nagħarfu li nistgħu ngħinuha bit-talb tagħna. Read more…

Flimkien ta’ Marzu 2018

March 2, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis, 1 ta’ Frar 2018: Publikata r-rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani, Flimkien għax-xahar ta’ Frar 2018.   Ara rivista hawn taħt …  https://issuu.com/spieldeg/docs/flimkien_marzu_59489d9a4c6176

Categories: Flimkien

Lent: Rekindling love

This has been the taste, the hope and the way forward that I sensed when I had the grace to savour this year’s Lenten message of Pope Francis. Its title is so actual! Because of the increase of iniquity, the love of many will grow cold. (Mt 24:12).

Read more…

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 2 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 21, 33-43.45-46

Jekk l-għani li qrajna dwaru l-bieraħ, kellu għalfejn jistħi għax tilef iċ-ċans li jsalva lil ħaddieħor bi ftit ħniena; donna qalbu ma ħasset qatt il-bżonn ta’ min kien mikul bil-ħtieġa, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu fis-silta tallum minn San Mattew, turina ċar u tond li kellhomgħalfejn jistħu għax qalbhom tant ibbieset għal kull kelma li kienet ħierġa minn fomm Alla, li tilfu ċ-ċans li jsalvaw lilhom infushom u minflok ċarrtu qlubhom u laqgħu il-qalb tal-laħam li kien qed joffrilhom, webbsuha iktar u bdew jaħsbu kif se jeqirduha biex ma jisimgħuhiex.
Read more…