GĦALFEJN IRRID INQERR GĦAND BNIEDEM BĦALI?

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

IL-Knisja mhijiex maqsuma bejn dawk li jqerru u dawk li jisimgħu l-Qrar- is-Saċerdoti. Kulħadd għandu l-ħtieġa li jqerr – mill-Papa sa kull nisrani li hu mgħammed, għax ilkoll neħtieġu l-maħfra ta’ Alla għax ilkoll nidinbu. Iżda mbagħad il-Mulej għażel lil xi wħud, immarkati mis-sagrament tal-Ordni Sagri, is-Saċerdoti, biex jisimgħu u jaħfru ukoll id-dnubiet tal-oħrajn. Continue reading “GĦALFEJN IRRID INQERR GĦAND BNIEDEM BĦALI?”

Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija – Il-Vigarju Ġenerali

Is-Sibt, 3 ta’ Marzu 2018: Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija – Il-Vigarju Ġenerali. Continue reading “Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija – Il-Vigarju Ġenerali”

Omelija fil-funeral tas-Surmast Joseph Vella

Is-Sibt 3 ta’ Marzu 2018. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Funeral tas-Surmast Prof. Joseph Vella, Maestro di Cappella tal-Bażilika ta’ San Ġorġ u Surmast Direttur tas-Soċjetà Filarmonika La Stella. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. Continue reading “Omelija fil-funeral tas-Surmast Joseph Vella”

L-Evanġelju tas-Sibt 3 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 15, 1-3.11-32

Meta naħsbu f’din il-paroabbola tiġina t-tentazzjoni li nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq wieħed mill-karattri ewlenin; jew il-missier jew l-iben iż-żgħir jew l-iben il-kbir.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 3 ta’ Marzu 2018”

Biex insaħħnu qalbna mill-ġdid!

L-ebda qalb ma ġiet maħluqa biex tgħix b’mod iffriżat! Kiesħa mewt! Nieqsa għal kollox minn kull emozzjoni ta’ mħabba vera! Qalb li, stanga u hi, xorta waħda! Le! Din mhix ħaġa! Din nazzarda nsejħilha purkerija mill-kbar nett! Għax din xi ħaġa li hi tassew tal-mistħija! Għax ħażina nfern! Continue reading “Biex insaħħnu qalbna mill-ġdid!”