GĦALFEJN IRRID INQERR GĦAND BNIEDEM BĦALI?

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

IL-Knisja mhijiex maqsuma bejn dawk li jqerru u dawk li jisimgħu l-Qrar- is-Saċerdoti. Kulħadd għandu l-ħtieġa li jqerr – mill-Papa sa kull nisrani li hu mgħammed, għax ilkoll neħtieġu l-maħfra ta’ Alla għax ilkoll nidinbu. Iżda mbagħad il-Mulej għażel lil xi wħud, immarkati mis-sagrament tal-Ordni Sagri, is-Saċerdoti, biex jisimgħu u jaħfru ukoll id-dnubiet tal-oħrajn. Continue reading “GĦALFEJN IRRID INQERR GĦAND BNIEDEM BĦALI?”