“ALLA MHUX L-ISTESS GĦAL KULL RELIĠJON?” 

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Jidher li Alla l-Ħallieq qiegħed fil-bniedem ċertu istint li jħares lilhinn minn dak li jara biex  jemmen li hemm xi Ħadd fuq il-bniedem. Tant hu veru, li r-reliġjonijiet primitivi, per eżempju fl-Asja u fl-Afrika u postijiet oħra, kollha jemmnu li hemm xi Ħadd fuqhom. Jgħidu li l-atejiżmu, li temmen li mhemmx Alla – qed ngħid ‘temmen’ għaliex ħadd ma għandu prova li ma jeżistix Alla – huwa fenomenu ta’ żmienna biss! Min ma jemminx li Alla għamel kollox irid ‘jemmen’, mingħajr provi, li kollox sar mix-xejn! Continue reading ““ALLA MHUX L-ISTESS GĦAL KULL RELIĠJON?” “