“MA NAFX NITLOB” (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Din il-frażi fiha nfisha tkun ta’ xi ħadd li jixtieq jitlob, u jixtieq jitlob tajjeb. Għalhekk tajjeb li nagħmlu xi ħsibijiet fuq it-talb.

Għandna xi ħsibijiet li tajjeb li nispjegawhom. L-ewwel ħsieb hu li bil-malti ħafna drabi nużaw l-istess kelma biex infissru:’titlolb xi ħaġa’. Għalhekk kultant b’talb nifhmu meta tmur titlob xi pjaċir lill-Mulej. Dan ukoll huwa tajjeb. Ġesu’ qatt ma ddejjaq meta kienu jiġu n-nies biex jitolbuh xi ħaġa. Iżda t-talb mhux dan biss. Continue reading “MA NAFX NITLOB” (1)