Lectio Divina għar-4 Ħadd tar-Randan Sena B

Vanġelu (Ġw. 3. 14-21):  Nikodemu mar ifittex lil Ġesu biex ikellmu.  Kien Rabbi, Fariżew, wieħed mill-kapijiet tal-poplu u mgħallem. Mar bil-lejl mhux għax beża’ li jingħaraf minn xi ħadd, imma għax il-kliem u l-aġir provokkattiv ta’ Ġesu fit-tempju laqtu fil-laħam il-ħaj. Kien ġest u sinjal profetiku.  Għalhekk xtaq jifhem aktar il-messaġġ ta’ Ġesu. Dan jurina li mhux il-Fariżej kollha kien moħħhom magħluq.  Xi wħud kienu josservaw it-Torah b’sinċerita’ kbira u jfitttxu l-verita’. Nikodemu kien wieħed minn dawn. Continue reading Lectio Divina għar-4 Ħadd tar-Randan Sena B

Il-Papa Franġisku żar dar għal ħabsin, ommijiet li għandhom it-tfal żgħar

It-Tnejn, 5 ta’ Marzu 2018:  Nhar il-Ġimgħa li għaddiet fl-4.00 ta’ wara nofsinhar il-Papa Franġisku, akkumpanjat Mons. Rino Fisichella, President tal-Kunsill Pontifiċju għall-Evanġelizzazzjoni Ġdida ħareġ mill-Vatikan u għamel żjara mhux mistennija lil Casa di Leda li tinsab fil-kwartier tal-EUR, f’Ruma. Din ir-residenza li kienet tal-kriminalità organizzata u ġiet konfiskata, illum tilqa’ fiha ħabsin nisa, ommijiet li għandhom it-tfal żgħar. Hi l-ewwel dar ta’ din ix-xorta fl-Italja u s’issa hi l-unika waħda.

Continue reading Il-Papa Franġisku żar dar għal ħabsin, ommijiet li għandhom it-tfal żgħar

“MA NAFX NITLOB” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-importanza tat-talb narawh kemm il-darba mill-eżempju ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Kemm il-darba narawh jitlob lil Alla l-Missier: “Missier qaddis, qaddishom f’ismek dawk li inti tajtni, biex ikunu ħaġa waħda bħalna” (Ġw 17,11b); “Wara li bagħat lin-nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob” (Mt 14,23). Continue reading “MA NAFX NITLOB” (2)

Ittra Pastorali għar-Randan 2018 għat-Tfal

Ngħożżu dak li hu sabiħ u tajjeb

Għeżież tfal,
Ta’ kull sena, fit-tieni Ħadd tar-Randan, il-Knisja tfakkarna f’dik l-esperjenza sabiħa li Ġesù għamel ma’ tlieta mid-dixxipli tiegħu, meta tela’ fuq il-muntanja Tabor, u sar jiddi qisu x-Xemx. L-Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna li “Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġakbu, u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel quddiemhom. Ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb”. Continue reading Ittra Pastorali għar-Randan 2018 għat-Tfal

Il-Papa Pawlu VI se jkun iddikjarat qaddis fl-2018

Fil-laqgħa li ta’ kull sena fir-Randan il-Papa jkollu mas-saċerdoti ta’ Ruma, il-Papa Franġisku kkonferma li l-Beatu Pawlu VI se jkun kanonizzat u jsir qaddis din is-sena. Matul din il-laqgħa l-Papa wieġeb fit-tul għal numru ta’ domandi li sarulu mill-qassisin u fi tmiem il-laqgħa qassmilhom ktieb b’meditazzjonijiet tal-Papa Pawlu VI għax qal li dan il-ktieb rah u għoġbu.
Continue reading Il-Papa Pawlu VI se jkun iddikjarat qaddis fl-2018