“GĦALIEX ALLA JIPPERMETTI L-ĦAŻEN FID-DINJA?”

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Din hija mistoqsija u nistgħu nifhmu għaliex ħafna nies jitfixklu minħabba fiha. L-anqas mhi faċli biex tweġibha. Naraw x’tgħidilna l-Kelma ta’ Alla fuqha.
Fil-Ktieb tal-Ġenesi (kapitli 1 sa 4) aħna nibdew naqraw kif Alla ħalaq id-dinja. u ħalaq l-bniedem mingħajr dnub. Seta’ l-Ġenesi jibda mingħajr din il-parti. Donnu Alla ried jagħmel apoloġija għalih innifsu fuq il-ħażen, jiddefendi lilu nnifsu. Qiesu ried jgħidilna: “Il-ħażen mhux jien daħħaltu fid-dinja: ma kienx fil-pjan tiegħi”. Continue reading ““GĦALIEX ALLA JIPPERMETTI L-ĦAŻEN FID-DINJA?””