“GĦALFEJN GĦANDI NOBDI L-KMANDAMENTI?”

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-ewwel darba li nisimgħu bil-kmandamenti huwa fit-ktieb tal-Eżodu (20,3-17) jew fil-ktieb tad-Dewteronomju (5,6-21).

F’dan ir-rakkont naraw lill-Mulej li jgħid lil Mose’ biex joħroġ lill-Israeliti mill-Eġittu.

Kienu ilhom fl-Eġittu minn żmien ta’ Ġużeppi li kien mibjugħ minn ħutu
(Ġen kap 37). Min irid jara l-istorja kollha tal-ħruġ mill-Eġittu jista’ jara il-Ktieb tal-Eżodu. (Kien sar film sabiħ ħafna li jirrakonta din il-ġrajja: THE TEN COMMANDMENTS li kien idderiġa Cecil B. De Mille). Continue reading ““GĦALFEJN GĦANDI NOBDI L-KMANDAMENTI?””