“GĦALIEX NGĦAMMDU T-TRABI?” (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Il-kelma ‘magħmudija’ “ifisser ‘tgħaddas’ , ‘iddaħħal fl-ilma’” (Katekiżmu tal-Knisja Kattoliku, n. 1214). Insemmuha hekk għaliex il-katekumenu (dak li jkun se jitgħammed) kien ‘jitgħammed’ billi jidħol u jiġi mgħotti bl-ilma (li tfisser il-mewt ma’ Ġesu’) biex jerġa’ joħroġ għall-ħajja ma’ Kristu Rxoxt. Wara nbidlet fuq il-forma li nafu llum: li nsawbu l-ilma mbierek fuq it-ras ta’ dak li jigħammed. Continue reading “GĦALIEX NGĦAMMDU T-TRABI?” (1)

“Ma ninsewx li x-xbieha ħajja ta’ Ġesù tinsab ukoll fil-proxxmu tagħna” – L-Arċisqof fil-pellegrinaġġ tar-Redentur

Il‑Ġimgħa 9 ta’ Marzu 2018: fis‑6:00 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa pellegrinaġġ u ċċelebra Quddiesa bl‑istatwa devota ta’ Ġesù Redentur, fil‑Bażilika tal‑Isla. Continue reading “Ma ninsewx li x-xbieha ħajja ta’ Ġesù tinsab ukoll fil-proxxmu tagħna” – L-Arċisqof fil-pellegrinaġġ tar-Redentur

Il-Bolla li permezz tagħha il-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Alfred Xuereb bħala Nunzju u Arċisqof

FRANĠISKU, ISQOF, QADDEJ TAL-QADDEJJA TA’ ALLA, lil maħbub iben tagħna ALFRED XUEREB, saċerdot mill-kleru tad-djoċesi ta’ Għawdex, Prelat tal-Unur tagħna u Segretarju Ġenerali għall-affarijiet ekonomiċi, maħtur Nunzju Appostoliku għall-Korea u l-Mongolia u fl-istess waqt maħtur Arċisqof titulari ta’ Amanthea, saħħa u Barka Appostolika. Continue reading Il-Bolla li permezz tagħha il-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Alfred Xuereb bħala Nunzju u Arċisqof

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 9 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 12, 28b-34

Is-Sadduċej kienu staqsewh fuq iż-żwieġ biex jaraw jekk jinqabadx fin-nassa tagħhom u ma ħarġux ta’ nies. Wieħed mill-kittieba, probabli min-naħa tal-Fariżej, tal-partit l-ieħor, deherlu li seta’ joħroġ ta’ nies iktar minnhom u allura staqsa lil Ġesù liema hu l-ikbar kmandament.

Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 9 ta’ Marzu 2018