“GĦALIEX NGĦAMMDU T-TRABI” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Iżda kien hemm żmien meta l-familji nsara xtaqu li anki t-tfal u t-trabi tagħhom jeħdu l-grazzja tal-magħmudija flimkien mal-familja kollha. Forsi dan l-episodju li se naraw jagħtina ndikazzjoni ta’ dan: “tgħammed hu u niesu kollha” (Atti 16,30-33; ara wkoll 16,15). Jista’ jkun li dan ifisser li tgħammdu hu u l-familja kollha, inklużi t-tfal u t-trabi, għaliex il-missier xtaq jaqsam il-grazzja tiegħu tal-Magħmudija m-al-familja kollha? Continue reading ““GĦALIEX NGĦAMMDU T-TRABI” (2)”