“GĦALIEX NGĦAMMDU T-TRABI” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Iżda kien hemm żmien meta l-familji nsara xtaqu li anki t-tfal u t-trabi tagħhom jeħdu l-grazzja tal-magħmudija flimkien mal-familja kollha. Forsi dan l-episodju li se naraw jagħtina ndikazzjoni ta’ dan: “tgħammed hu u niesu kollha” (Atti 16,30-33; ara wkoll 16,15). Jista’ jkun li dan ifisser li tgħammdu hu u l-familja kollha, inklużi t-tfal u t-trabi, għaliex il-missier xtaq jaqsam il-grazzja tiegħu tal-Magħmudija m-al-familja kollha? Continue reading “GĦALIEX NGĦAMMDU T-TRABI” (2)

L-Evanġelju tas-Sibt 10 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 18, 9-14

San Luqa jsemmi li kienu ‘uħud’ li jmaqdru lill-oħrajn għall-ħażen tagħhom u jafdaw fihom infushom għall-ġustifikazzjoni tagħhom. Naħseb li llum dawk l-‘uħud’ żdiedu mhux ftit. Ġesù jiftħilna għajnejna mill-ġdid.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 10 ta’ Marzu 2018