Archive

Archive for March 10, 2018

“GĦALIEX NGĦAMMDU T-TRABI” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Iżda kien hemm żmien meta l-familji nsara xtaqu li anki t-tfal u t-trabi tagħhom jeħdu l-grazzja tal-magħmudija flimkien mal-familja kollha. Forsi dan l-episodju li se naraw jagħtina ndikazzjoni ta’ dan: “tgħammed hu u niesu kollha” (Atti 16,30-33; ara wkoll 16,15). Jista’ jkun li dan ifisser li tgħammdu hu u l-familja kollha, inklużi t-tfal u t-trabi, għaliex il-missier xtaq jaqsam il-grazzja tiegħu tal-Magħmudija m-al-familja kollha? Read more…

Lectio Divina matul ir-Randan: Ir-4 Ħadd, Sena “B”

March 10, 2018 Leave a comment

Lectio Divina għar-Raba’ Ħadd tar-Randan Sena “B” minn Dun Joseph Mercieca fil-Bażilika San Ġorġ, Victoria Għawdex. Ħajr lir-Radju Leħen il-Belt Victoria.

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan, Sena B

March 10, 2018 1 comment

Powerpoint għar-Raba’ Ħadd tar-Randan – Sena “B”. Il-Qari tal-Quddiesa preżentat għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena B

Categories: PP tal-Ħadd

L-Evanġelju tas-Sibt 10 ta’ Marzu 2018

March 10, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 18, 9-14

San Luqa jsemmi li kienu ‘uħud’ li jmaqdru lill-oħrajn għall-ħażen tagħhom u jafdaw fihom infushom għall-ġustifikazzjoni tagħhom. Naħseb li llum dawk l-‘uħud’ żdiedu mhux ftit. Ġesù jiftħilna għajnejna mill-ġdid.
Read more…