“BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF? “ (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-istorja ta’ Adam u Eva kien il-mod kif Alla l-Imbierek wasslilna ħafna tagħlim li għandu bniedem, ragel u mara, li Alla ħalaq xbieha tiegħu. Insibu wkoll tagħlim fuq il-pjan ta’ Alla għaż-żwieg bejn raġel u mara u l-familja li toħroġ mill-imħabba għal dejjem ta’ bejniethom, li ssir bejta fejn jistgħu jitwieldu l-ulied li jibgħat Alla. Continue reading “BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF? “ (1)

Il-Papa Franġisku japprova miraklu attribwit lil Oscar Romero

Il-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018: Il-Papa Franġisku neħħa l-aħħar ostaklu biex isir qaddis għal Oscar Romero, is-saċerdot Salvadoren li kien it-tarka għall-foqra u dawk misruqa minn djarhom, u spiċċa maqtul minn milizzji tal-lemin. Il-Vatikan ħabbar din il-ġimgħa li l-Papa Franġisku approva miraklu attribwit lil Romero, li jfisser li l-eks Arċisqof ta’ Sa Salvador se jkun kanonizzat kmieni s-sena d-dieħla.
Continue reading Il-Papa Franġisku japprova miraklu attribwit lil Oscar Romero

“M’għandniex jedd la fuq il-ħajja tagħna u wisq inqas fuq il-ħajja ta’ ħaddieħor, mit-tnissil sal-mewt naturali” – L-Arċisqof

Il-Ħadd, 11 ta’ Marzu 2018: L-Arċisqof J. Scicluna qaddes Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju ta’ Savio College. Continue reading “M’għandniex jedd la fuq il-ħajja tagħna u wisq inqas fuq il-ħajja ta’ ħaddieħor, mit-tnissil sal-mewt naturali” – L-Arċisqof

L-Evanġelju tal-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 3, 14-21

Fis-satra tal-lejl Nikodemu jfittex lil Ġesù u Ġesù, fis-satra tal-lejl jikxef l-ikbar sigriet li ġab miegħu.

Mosè refa’ s-serp tal-bronż fid-deżert għax il-poplu dineb, gerger kontra Alla għax ma baqax jafdah, daħal f’ruħu d-dubju dwar l-intenzjoni ta’ Alla. Ġesù jintrefa’ bħas-serp fid-deżert għax Alla ħanin u fih merfugħ juri li jżomm kelmtu. Ġesù huwa d-dawl fil-lejl ta’ Nikodemu, u merfugħ isir id-dawl li jiġbed lill-bnedmin kollha lejh.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018