“BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF? “ (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-istorja ta’ Adam u Eva kien il-mod kif Alla l-Imbierek wasslilna ħafna tagħlim li għandu bniedem, ragel u mara, li Alla ħalaq xbieha tiegħu. Insibu wkoll tagħlim fuq il-pjan ta’ Alla għaż-żwieg bejn raġel u mara u l-familja li toħroġ mill-imħabba għal dejjem ta’ bejniethom, li ssir bejta fejn jistgħu jitwieldu l-ulied li jibgħat Alla. Continue reading ““BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF? “ (1)”