“BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF?” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-Ewkaristija tal-komunita’ Nisranija
Meta Ġesu’ waqqaf l-Ewkaristja fl-Aħħar Ċena, wara li kkonsagra l-ħobż u l-inbid qal lil dawk ta’ madwaru: “agħmlu dan b’tifkira tiegħi” (Lq 22,19). L-Ewkaristija hija l-ikbar mod kif il-komunita’ nisranija, il-Knisja, żżomm il-preżenza ta’ Ġesu fostha. Hija l-preżenza reali ta’ Ġesu’ tul iż-żminijiet, f’kull post. Continue reading ““BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF?” (2)”