“BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF?” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-Ewkaristija tal-komunita’ Nisranija
Meta Ġesu’ waqqaf l-Ewkaristja fl-Aħħar Ċena, wara li kkonsagra l-ħobż u l-inbid qal lil dawk ta’ madwaru: “agħmlu dan b’tifkira tiegħi” (Lq 22,19). L-Ewkaristija hija l-ikbar mod kif il-komunita’ nisranija, il-Knisja, żżomm il-preżenza ta’ Ġesu fostha. Hija l-preżenza reali ta’ Ġesu’ tul iż-żminijiet, f’kull post. Continue reading “BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF?” (2)

Papa Franġisku: L-abort huwa ‘delitt li jwaħħxek’ u ‘dnub gravi’!

It-Tnejn, 12 ta’ Marzu 2018: Hekk saħaq Papa Franġisku waqt intervista mogħtija lill-media ta’ TV 2000 u Radio Blu, filwaqt li kompla jgħid: “Kont qed naħseb fuq l-attitudni ta’ dawk li jibagħtu t-trabi tagħhom lura qabel ma jitwieldu; kont qed naħseb fuq dan id-delitt orribbli; jibagħtuhom lura għax aħjar hekk, biex iħossuhom komdi; hi responsabbiltà kbira – dnub gravi ħafna”. Continue reading Papa Franġisku: L-abort huwa ‘delitt li jwaħħxek’ u ‘dnub gravi’!

Lectio Divina għall-5  Ħadd tar-Randan Sena B

Vanġelu (12. 20-23): Dan l-episodju tal-lum seħħ waqt il-festi tal-Għid, ftit jiem qabel il-mewt ta’ Ġesu.  Ġerusalem kienet maħnuqa bin-nies li kienu jiġu mhux biss mill-inħawi kollha ta’ Israel imma minn pajjiżi oħra wkoll.  It-Tempju, bit-turġien, portiki, btieħi u santwarju tiegħu kien iċ-ċentru tal-attivitajiet.  Xi Griegi ġew Ġerusalem, aktarx imsaħħrin mir-reliġjon Lhudija u mħajrin jaċċettaw iċ-ċirkunċiżżjoni. Kurjuż il-fatt li dawn, minn flok fittxew lil Alla fit-Tempju, saqsew għal Ġesu. Avviċinaw lil Filippu probabbli għax kellu isem Grieg u kien minn Betsajda, fejn in-nies kellhom moħħhom aktar miftuħ minn p.e. in-nies ta’ Nazareth.  Continue reading Lectio Divina għall-5  Ħadd tar-Randan Sena B