Il-Papa Franġisku dwar il-migrazzjoni: Bżonn ta’ ħidma konkreta biex neħilsu lill-ilsiera tal-lum

Monsinjur Alfred Vella jinħatar bħala l-persuna ta’ referenza għall-ħidma mar-refuġjati fil-Mediterran
Il-Ħamis 15 ta’ Marzu 2018: “Il-kundizjonijiet li jgħixu fihom miljuni ta’ migranti u refuġjati huma diżumani. Min hu mġiegħel iħalli pajjiżu ħafna drabi hu vittma ta’ inganni, vjolenza u abbużi ta’ kull xorta. Il-pajjiżi jridu jagħtu tweġibiet aktar konkreti dwar kif nistgħu negħlbu l-isfidi tal-migranti.” Hekk qal il-Papa Franġisku waqt il-laqgħa mal-membri tal-Kummissjoni Internazzjonali Kattolika għall-Migrazzjoni. Continue reading Il-Papa Franġisku dwar il-migrazzjoni: Bżonn ta’ ħidma konkreta biex neħilsu lill-ilsiera tal-lum

Le għat-tixħim. It-talb jeħtieġ il-kuraġġ u l-paċenzja

Il-Ħamis 15 ta’ Marzu, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Illum, waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Qdusija Tiegħu l-Papa għamel riflessjoni dwar il-qawwa tat-talb, imnebbaħ mid-djalogu bejn Alla u Mosè.

Continue reading Le għat-tixħim. It-talb jeħtieġ il-kuraġġ u l-paċenzja

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALIEX HEMM BŻONN TAS-SAĊERDOT?” (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Meta Sidna Ġesu’ Kristu ġie fid-dinja huwa ġie bħalna: fl-umanita’ tagħna. Dan kien ifisser li kien limitat għal żmien determinat u post determinat. Imma hu ma ġiex biss għan-nies ta’ żmienu, u għal dawk li kienu jgħixu fejn kien igħix Ġesu’. Continue reading “ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALIEX HEMM BŻONN TAS-SAĊERDOT?” (1)