Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju 2018

Il-Ħamis, Bħal snin oħra, is‑Segretarjat Assistenza Soċjali tal‑Azzjoni Kattolika se jorganizza “Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju” minn nhar il‑Ġimgħa tad‑Duluri sal‑Ġimgħa l‑Kbira, jiġifieri bejn it‑23 u t‑30 ta’ Marzu 2018 bit‑tema: “ĠUSTIZZJA B’IMĦABBA” Continue reading “Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju 2018”

Il-Papa Franġisku dwar il-migrazzjoni: Bżonn ta’ ħidma konkreta biex neħilsu lill-ilsiera tal-lum

Monsinjur Alfred Vella jinħatar bħala l-persuna ta’ referenza għall-ħidma mar-refuġjati fil-Mediterran
Il-Ħamis 15 ta’ Marzu 2018: “Il-kundizjonijiet li jgħixu fihom miljuni ta’ migranti u refuġjati huma diżumani. Min hu mġiegħel iħalli pajjiżu ħafna drabi hu vittma ta’ inganni, vjolenza u abbużi ta’ kull xorta. Il-pajjiżi jridu jagħtu tweġibiet aktar konkreti dwar kif nistgħu negħlbu l-isfidi tal-migranti.” Hekk qal il-Papa Franġisku waqt il-laqgħa mal-membri tal-Kummissjoni Internazzjonali Kattolika għall-Migrazzjoni. Continue reading “Il-Papa Franġisku dwar il-migrazzjoni: Bżonn ta’ ħidma konkreta biex neħilsu lill-ilsiera tal-lum”

Le għat-tixħim. It-talb jeħtieġ il-kuraġġ u l-paċenzja

Il-Ħamis 15 ta’ Marzu, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Illum, waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Qdusija Tiegħu l-Papa għamel riflessjoni dwar il-qawwa tat-talb, imnebbaħ mid-djalogu bejn Alla u Mosè.

Continue reading “Le għat-tixħim. It-talb jeħtieġ il-kuraġġ u l-paċenzja”

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALIEX HEMM BŻONN TAS-SAĊERDOT?” (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Meta Sidna Ġesu’ Kristu ġie fid-dinja huwa ġie bħalna: fl-umanita’ tagħna. Dan kien ifisser li kien limitat għal żmien determinat u post determinat. Imma hu ma ġiex biss għan-nies ta’ żmienu, u għal dawk li kienu jgħixu fejn kien igħix Ġesu’. Continue reading ““ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALIEX HEMM BŻONN TAS-SAĊERDOT?” (1)”

Komunità li taħsbu f’xulxin, li titolbu għal xulxin

Il-Ħamis 15 ta’ Marzu, 2018. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, Għawdex, f’għeluq il-125 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa.

Continue reading “Komunità li taħsbu f’xulxin, li titolbu għal xulxin”