Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida

Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018: L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech qal li soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida, peress li “kull meta bniedem inaddaf il-ġuf billi jneħħi l-ħajja ta’ tarbija, huwa jkun qed joqtol persuna.”

Continue reading Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida

Librett tal-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Monsinjur Alfred Xuereb

1_0_779997Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018:  L-Uffiċċju taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi tal-Papa ppublika l-Librett tal-Ordinazzjoni Episkopali tas-Saċerdot Għawdxi Mons. Alfred Xuereb li ser titmexxa mill-Papa Franġisku nnifsu fil-Bażilika ta’ San Pietru nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu li taħbat ukoll is-Solennità ta’ San Ġużepp.   Flimkien ma’ Mons. Xuereb, il-Papa ser jordna wkoll lil Mons. Waldermar Stanislaw Sommertag mill-Polonja u lil Mons. Josè Avelino Bettencourt minn ta’ Ottawa, l-Kanada.  Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Ordinazzjoni ser tkun trasmessa direttament fuq il-Laikos … http://www.laikos.org/tvl-vat.php

Ara l-librett sħiħ tal-Ordinazzjoni minn hawn … libretto-san-giuseppe-ordinazione-episcopale

L-Evanġelju tas-Sibt 17 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 7, 40-53

Dan se jkun sinjal li jmeruh. Dan se jkun sinjal li juri li l-bniedem jista’ jitqarraq ukoll bil-qerq tiegħu stess. Il-qerq fil-qalb tal-bniedem inissel is-siġra tal-mibgħeda li twasslu biex jinqata’ mill-verita u jemmen il-gideb u l-qerq li hu stess ikun ħoloq u rawwem. Il-qerq inissel dubju fejn m’għandux ikun; iċaqlaq l-attenzjoni minn fejn għandha tkun u jitfagħha fejn hemm id-dgħajjef, fejn il-bniedem hu preġudikat u mmexxi biss mill-emozzjonijiet bla bażi u hekk jgħatti l-verità bil-gidba, mingħalih li jkun qeridha.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 17 ta’ Marzu 2018

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-ewwel darba li smajt din l-istqarrija kienet snin ilu meta kont qed nagħmel irtir lil grupp ta’ adolexxenti. Dak li kien qed jieħu ħsiebhom staqsihom jekk jitolbux lil Marija. Kulħadd qal ‘Iva’ ħlief waħda li qalet ‘Le’: jiena nitlob lil Ġesu’ biss. S’intendi dak li staqsiehom baqa’ mistagħġeb. Iżda lili dik it-tweġiba ġagħlitni naħseb: Parti minn dan il-kliem huwa veru, għaliex Ġesu’ biss huwa l-Medjatur ewlieni, hu biss huwa neċessarju għas-salvazzjoni tagħna. Iżda dan jiftaħ it-triq għal mistoqsija oħra: Il-Vanġeli setgħu nkitbu mingħajr ma nkunu nafu lil Marija. Continue reading “ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (1)