Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-iskart u tal-mewt

Il-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018: F’omelija li l-Papa Franġisku kien qed jagħmel il-bieraħ waqt iż-Żjara Pastorali tieghu f’San Giovanni Rotondo, huwa qal li min jieħu ħsieb taċ-ċkejknin jinsab fuq in-naħa ta’ Alla u jegħleb il-kultura tal-iskart, li, għall-kuntrarju, tagħti preferenza lis-setgħanin u lill-foqra ma tqishom ta’ ebda siwi. Min jippreferi lill-foqra qed ixandar profezija ta’ ħajja kontra l-profeti tal-mewt ta’ kull żmien, anki tal-lum, li jarmu n-nies, jarmu t-tfal, l-anzjani, għax dawn ma jiswewx għalihom. ” Continue reading “Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-iskart u tal-mewt”

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Mill-Evanġelji ma nafu xejn fuq it-tfulija ta’ Marija. Hemm tradizzjoni antika ħafna tgħid li l-ġenituri tagħha kien jisimhom Anna u Ġwakkin.
It-Tħabbira tal-Anġlu Gabrijel: (Lq 1,26-38). Continue reading ““ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (2)”

Kif tista’ tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

Desmond Zammit Marmara` – Mill-blog tan-Newbooks.com.mt – 18 ta’ Marzu 2018

Kieku kellu jiġi xi ħadd fuqek u jitolbok tiddiskuti l-qtil ta’ xi ħadd, int kif tieħdu? – Jew tibda tidħak għax taħsbu qed jiċċajta u forsi qed jitkellem metaforikament jew jekk tara li qed jitkellem bis-serjetà, tiksru u twarrab minn ħdejh. L-istess m’hemmx x’wieħed jiddiskuti ma’ min lest joqtol ħlejqiet totalment innoċenti fil-ġuf tal-omm. Continue reading “Kif tista’ tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?”

L-Evanġelju tal-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 12, 20-33

F’kapitlu 2 is-siegħa kienet għadha ma waslitx u sa kapitlu 7, għalkemm isemmi li kient waslet, Ġesù jaf u jgħi dli kien għa dmhux il-waqt. Iżda f’kapitlu 12, San Ġwann jgħidilna li issa kollox wasal biex jintemm sa ma ntemm għal kollox fi ftit kapitli wara fuq is-salib. Kollox mitmum.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018”

Transfigured by Jesus’ beauty

On Sunday 25 February, the Second Sunday of Lent, the pastoral letter written by Mgr. Charles J. Scicluna, Archbishop of Malta and Mgr. Mario Cauchi, Bishop of Gozo, was read in all the Churches of Malta and Gozo. The subject matter of this pastoral letter is cherishing what is beautiful and good. Continue reading “Transfigured by Jesus’ beauty”