Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-iskart u tal-mewt

Il-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018: F’omelija li l-Papa Franġisku kien qed jagħmel il-bieraħ waqt iż-Żjara Pastorali tieghu f’San Giovanni Rotondo, huwa qal li min jieħu ħsieb taċ-ċkejknin jinsab fuq in-naħa ta’ Alla u jegħleb il-kultura tal-iskart, li, għall-kuntrarju, tagħti preferenza lis-setgħanin u lill-foqra ma tqishom ta’ ebda siwi. Min jippreferi lill-foqra qed ixandar profezija ta’ ħajja kontra l-profeti tal-mewt ta’ kull żmien, anki tal-lum, li jarmu n-nies, jarmu t-tfal, l-anzjani, għax dawn ma jiswewx għalihom. ” Continue reading Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-iskart u tal-mewt

Kif tista’ tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

Desmond Zammit Marmara` – Mill-blog tan-Newbooks.com.mt – 18 ta’ Marzu 2018

Kieku kellu jiġi xi ħadd fuqek u jitolbok tiddiskuti l-qtil ta’ xi ħadd, int kif tieħdu? – Jew tibda tidħak għax taħsbu qed jiċċajta u forsi qed jitkellem metaforikament jew jekk tara li qed jitkellem bis-serjetà, tiksru u twarrab minn ħdejh. L-istess m’hemmx x’wieħed jiddiskuti ma’ min lest joqtol ħlejqiet totalment innoċenti fil-ġuf tal-omm. Continue reading Kif tista’ tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

L-Evanġelju tal-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 12, 20-33

F’kapitlu 2 is-siegħa kienet għadha ma waslitx u sa kapitlu 7, għalkemm isemmi li kient waslet, Ġesù jaf u jgħi dli kien għa dmhux il-waqt. Iżda f’kapitlu 12, San Ġwann jgħidilna li issa kollox wasal biex jintemm sa ma ntemm għal kollox fi ftit kapitli wara fuq is-salib. Kollox mitmum.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018