L-Evanġelju tat-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 1: 16.18-21.24a

Tista’ tidher stramba silta mill-Evanġelju li titkellem dwar it-welid ta’ Ġesù seww sew l-għada tal-ewwel ħadd tal-Passjoni. Din il-ġimgħa, waqt il-quddies jintuza l-ewwel prefazju tal-passjoni tal-Mulej, iżda l-Knisja tiċċelebra l-qaddis li għen mhux ftit fil-formazzjoni tal-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, b’mod speċjali fit-tfulija u ż-żgħożija tiegħu. Il-Knisja tiċċelebra llum il-qaddis li ħalla b’wirt lill-Iben ta’ Alla is-sengħa u x-xogħol tiegħu ta’ mastrudaxxa, bil-grieg ‘teknon’, dak li jsewwi kull ħsara li tista’ tinqala’ fid-dar u joħloq dak li hemm bżonn biex il-bnedem jgħix u jaħdem aħjar u b’iktar kumdità. Xogħolu u s-sengħa tiegħu kienu li jiħdol fid-djar tan-nies, jismagħhom u jagħmlilhom iktar faċli. Ibnu putattiv kien hu wkol lil-mastrudaxxa, lil lill-familja tiegħu kien jafha kulħadd fir-raħal u fl-inħawi tal-madwar.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018”