L-Evanġelju tat-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 1: 16.18-21.24a

Tista’ tidher stramba silta mill-Evanġelju li titkellem dwar it-welid ta’ Ġesù seww sew l-għada tal-ewwel ħadd tal-Passjoni. Din il-ġimgħa, waqt il-quddies jintuza l-ewwel prefazju tal-passjoni tal-Mulej, iżda l-Knisja tiċċelebra l-qaddis li għen mhux ftit fil-formazzjoni tal-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, b’mod speċjali fit-tfulija u ż-żgħożija tiegħu. Il-Knisja tiċċelebra llum il-qaddis li ħalla b’wirt lill-Iben ta’ Alla is-sengħa u x-xogħol tiegħu ta’ mastrudaxxa, bil-grieg ‘teknon’, dak li jsewwi kull ħsara li tista’ tinqala’ fid-dar u joħloq dak li hemm bżonn biex il-bnedem jgħix u jaħdem aħjar u b’iktar kumdità. Xogħolu u s-sengħa tiegħu kienu li jiħdol fid-djar tan-nies, jismagħhom u jagħmlilhom iktar faċli. Ibnu putattiv kien hu wkol lil-mastrudaxxa, lil lill-familja tiegħu kien jafha kulħadd fir-raħal u fl-inħawi tal-madwar.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018

“Komunità li tgħożż il-ħajja u ġġib il-ferħ” – Il-Vigarju Ġenerali lill-kappillan il-ġdid tal-Imsida

It-Tnejn, 19 ta’ Marzu 2018:  Il-Vigarju Ġenerali ċċelebra Quddiesa li matulha ta l‑pussess lil Dun Simon Sciberras bħala l‑Kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa tal-Imsida. Continue reading “Komunità li tgħożż il-ħajja u ġġib il-ferħ” – Il-Vigarju Ġenerali lill-kappillan il-ġdid tal-Imsida

Talb f’Ruma bi tħejjija għall-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Mons. Alfred Xuereb

It-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018: Ilbieraħ filgħaxija, fil-Kappella tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, f’Via Iberia, Ruma, inżammet Velja ta’ Talb bi tħejjija għall-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Mons. Alfred Xuereb li l-Papa Franġisku sa jmexxi llejla fil-Bażilika ta’ San Pietru. Continue reading Talb f’Ruma bi tħejjija għall-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Mons. Alfred Xuereb

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (3)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

It-twelid ta’ Ġesu’ Kristu: Lq 2, 1-20.

• Kellu jkun ċensiment ta’ Ċesari Awgustu li permezz tiegħu, Ġesu’ twieled Betlehem, il-Belt ta’ David “għax hu (Ġużeppi) kien mid-dar u l-familja ta’ David”. B’hekk Alla wettaq il-wegħda li għamel lis-Sultan David. Continue reading “ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (3)