Aħna u nippreparaw għad-Duluri u għall-Ġimgħa l-Kbira, nippruvaw insibu ħin biex inqerru – L-Arċisqof

L-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2018: fis-6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa b’sufraġju tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca fl-anniversarju tal-mewt tiegħu. Continue reading Aħna u nippreparaw għad-Duluri u għall-Ġimgħa l-Kbira, nippruvaw insibu ħin biex inqerru – L-Arċisqof

Suor Annie Demerjian tirringrazzja lill-Poplu Malti tal-ospitalità u l-ġenerożità li wera magħha

It-Tlieta 20 ta’ Marzu 2017: Suor Annie Demerjian li kienet mistiedna f’Malta mill-Aid to the Church in Need (Malta), esprimiet ir-ringrazzjament tagħha għall-merħba li rċeviet mingħand il-poplu Malti.

CaptureSuor Annie Demerjian kienet il-kelliema ewlenija matul in-Night of Witness li saret nhar il-Ġimgħa, 16 ta’ Marzu 2018 fil-Knisja tal-Bon Pastur, Ħal Balzan. Hi tat ix-xhieda kommoventi tagħha u l-esperjenzi tagħha fis-Sirja fejn tgħin lil ħafna vittmi Sirjani li tilfu kollox minħabba l-gwerra. Il-gwerra issa tinsab riesqa lejn it-8 sena tagħha. Ħafna minn dawk li attendew offrew donazzjonijiet ġenerużi biex jgħinu lil Suor Annie tkompli twettaq il-ħidma umanitarja tagħha fis-Sirja.
Continue reading Suor Annie Demerjian tirringrazzja lill-Poplu Malti tal-ospitalità u l-ġenerożità li wera magħha

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (5)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

It-tieġ ta’ Kana: Ġw 2,1-12.

• F’xi mument – għalkemm ma jissemmiex fil-Vanġelu – Ġesu’ jitlaq lil daru u lil ommu biex jibda l-missjoni afdata lilu minn Alla l-Missier li jxandar l-Aħbar it-Tajba. Min jaf x’kienet tfisser din il-firda għal Marija – bħalma l-ġenituri meta uliedhom ikollhom jitilqu d-dar biex jiżżewwġu, biex isegwu sejħa reliġjuża u saċerdotali, jew isiefru. Continue reading “ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (5)

Liturġija tal-Ewkaristija. IV. It-Tqarbin

14. Katekeżi dwar il-Quddiesa mill-Papa Franġisku. 21 ta’ Marzu 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

U llum l-ewwel jum tar-rebbiegħa: ir-rebbiegħa t-tajba! Imma x’jiġri fir-rebbiegħa? Iwarrdu x-xtieli, iwarrdu s-siġar. Ħa nistaqsikom xi ħaġa. Siġra jew xitla marida, iwarrdu tajjeb, jekk ikunu morda? Le! Siġra u xitla li ma jkunux imsoqqija mix-xita jew artifiċjalment, jistgħu jwarrdu tajjeb? Le. Siġra jew xitla li qalgħu għeruqhom jew li m’għandhomx għeruq, jistgħu jwarrdu? Le. Mingħajr għeruq tista’ twarrad? Le! U dan hu l-messaġġ: il-ħajja Nisranija trid tkun ħajja li twarrad fl-opri ta’ karità, fl-għemil it-tajjeb. Imma jekk int m’għandekx għeruq, ma tistax twarrad, u min hu l-għerq? Ġesù!

Continue reading Liturġija tal-Ewkaristija. IV. It-Tqarbin

L-Evanġelju tal-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 8, 31-42

Il-qiegħa tkompli tisħon u l-Lhud bl-ebda mod ma jridu jaċċettaw lil Ġesù u l-kelma tiegħu. Ġesù, jipprova bla ma jirnexxilu jrattbilhom qalbhom iżda il-ħitan li bnew madwarha ma jħallu lil ħadd u lil xejn jidħol biex jibdel l-attitudni ostili tagħhom għal kul ma hu ġdid anke jekk ġej minn Alla. L-għada li titrabba fina l-kefen biss ineħħiha, jgħid il-malti. Il-qalb tal-bniedem imwebbsa b’rieda li ġejja minn mentalità arroganti li tqiegħdu anke ’il fuq minn Alla nnifsu, ma tintemmx mal-kefen, iżda tjassru u torbtu u twasslu fil-jasar li ma jintemmx. U għalhekk Ġesù jinsisti li l-verità teliskom. Anke l-verità bħala oppost tal-gidba li l-bniedem jgħix meta jqiegħed lilu nnifsu fuq il-pedestall għoli tal-qdusija falza li ġejja mid-drawwiet u t-tradizzjonijiet u mhux mill-intenzjonijiet u mill-għemil.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2018