Aħna u nippreparaw għad-Duluri u għall-Ġimgħa l-Kbira, nippruvaw insibu ħin biex inqerru – L-Arċisqof

L-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2018: fis-6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa b’sufraġju tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca fl-anniversarju tal-mewt tiegħu. Continue reading “Aħna u nippreparaw għad-Duluri u għall-Ġimgħa l-Kbira, nippruvaw insibu ħin biex inqerru – L-Arċisqof”