Lectio Divina fuq il-Passjoni skont San Mark

Matul l-ewwel tlett  ijiem tal-gimgħa d-dieħla, mit-Tnejn 26 ta’ Marzu sal-Erbgħa 28 ta’ Marzu, Dun Anton Teuma ser ikun qed imexxi Lectio Divina fuq il-passjoni skont San Mark.  Dawn il-laqgħat huma okkażjoni sabiħa biex nippreparaw għall-jiem imqaddsa tal-Għid.  Jistgħu jkunu ta’ għajnuna wkoll għal min ma kellux il-possibilità li jattendi ghall-eżerċizzi fil-parroċċa.  Il-laqgħat jibdew fit-8pm fil-Kappella tal-Istitut tal-Familja, Victoria, Għawdex. Ara aktar dettalji  … Continue reading Lectio Divina fuq il-Passjoni skont San Mark

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (6)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Marija ħdejn is-Salib ta’ Binha Ġesu’: Ġw 19,25-27.

• Marija ma tissemmiex li kienet Ġerusalemm il-Ħamis ta’ qabel ma sallbu lil Ġesu’. Iżda tissemma il-Ġimgħa qiegħda ħdejn is-Salib. Jista’ jkun bħala don speċjali tal-Missier lejn Ibnu? Minn mindu Xmun fit-tempju qalilha u hi aċċettat li tbati flimkien ma’ Binha, hija żgur li kienet bix-xewqa li tkun ħdejn Ġesu’ meta jkun qiegħed ibati. Jista’ jkun li l-Missier b’xi mod qatagħla din ix-xewqa. Continue reading “ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (6)

Il-familja hija l-vera ċentru tas-soċjetà … Aħna se nkomplu fejn inti bdejt – L-Arċisqof fil-funeral ta’ Mons. Charles Vella

Il-Ħamis, 22 ta’ Marzu 2018: L-Arċisqof J. Scicluna qaddes il-Quddiesa tal-funeral ta’ Mons. Charles Vella, fundatur tal-Moviment Ta’ Kana. Continue reading Il-familja hija l-vera ċentru tas-soċjetà … Aħna se nkomplu fejn inti bdejt – L-Arċisqof fil-funeral ta’ Mons. Charles Vella

Il-qabru, il-bużaqq u t-tarbija fil-ġuf.

gif-buzaqq-tarbijaIl-Ħamis 22 ta’ Marzu 2018: Ġew protetti żewġ speċi nazzjonali ġodda ta’ Malta, il-qabru u l-bużaqq. Min jinqabad jaħqar jew jaqbad dawn l-ispeċi nazzjonali jista’ jiġi mmultat minn €750 sa €5,000. Imma fl-istess jiem, it-tarbija fil-ġuf titlef il-protezzjoni li kienet tgawdi.  Nafu x’qed nagħmlu jew?

Alla jħobbna bħal omm u missier

Il-Ħamis 22 ta’ Marzu, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu, fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa fakkar li Alla huwa fidil u meta nersqu għas-Sagrament tal-Penitenza mhux l-istess bħal meta nieħdu xi libsa l-laundry biex inneħħulha t-tbajja, imma mmorru biex nirċievu t-tgħanniqa ta’ Alla.

Continue reading Alla jħobbna bħal omm u missier