L-Evanġelju tal-Ġimgħa 23 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 10, 31-42

Kellhom manija għat-tħaġġir, donnu kien sar id-delizzju tagħhom. Bħalma hu d-delizzju ta’ ħafna minna llum. Xi ħadd ma jaqbilx magħna, nakkużawh, nikkundannawh u nħaġġruh; mhux bilfors bil-ġebel iżda bil-kliem, biż-żriegħ tas-suspetti u d-dubji, bil-ħars ikraħ. Il-mibgħeda tħaġġar b’ġebel li ma jidhirx li hu hekk imma għandu effett agħar.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa 23 ta’ Marzu 2018”