“SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Il-pjan ta’ Alla

Kif għidna diġa’, Alla spjegalna ħwejjeġ kbar fir-rakkont tal-Ġenesi (Ġen kapi 1 u2 ).  Alla l-Imbierek huwa Imħabba. Iż-żwieġ u l-familja huma l-pjan tiegħu biex titkattar l-imħabba tiegħu fost il-bnedmin. Għalhekk irridu nitkellmu fuq żwieġ li joħroġ mill-imħabba ta’ Alla. Mingħajr dan il-ħsieb, iż-żwieġ jiddgħajjef. Alla, fil-ħolqien, li huwa mfisser fil-Ġenesi, tana diversi dwal dwar il-pjan sabiħ ta’ Alla. Continue reading “SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (2)

Klinika tal-abort mibdula f’Dar ta’ Ħniena

Is-Sibt 24 ta’ Marzu 2018:  Il-Catholic Herald (20-11-2017) rrappurtat li klinika tal-abort li kienet ilha miftuħa tal-inqas 27 sena ġiet mibdula f’Dar tal-Ħniena għall-Foqra u waqt li tbierket  mill-Isqof Michael F. Burbridge, kienet dedikata lil Verġni Marija.   Matul iż-żmien li damet tintuża bħala klinika tal-mewt madwar 80 persuna Kattolika kienu jmorru regolarment jitolbu barra klinika, imma kienu jkunu mġegħla jżomm ‘l bogħod mill-post.  Dakinhar tat-tberik tal-post, dawn l-istess persuni kienu preżenti biex mal-Isqof tagħhom iroddu ħajr lil Alla li issa l-post kien konvertit f’dar ta’ kenn għal foqra, propju fil-Jum Dinji tal-Fqir.  Ara aktar dettalji …

https://www.catholicherald.com/News/Local_News/Bishop_Burbidge_blesses_the_new_Mother_of_Mercy_Free_Clinic/

L-Evanġelju tas-Sibt 24 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 11, 45-56

Kien wasal l-Għid tal-Lhud, u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel l-Għid għar-riti tal-purifikazzjoni. Huma fittxew lil Ġesù, u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: “Intom x’taħsbu? Tgħid, jitla’ għall-festa?”.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 24 ta’ Marzu 2018