Il-Ġrajja tal-ġrajjiet

Illum, biċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm, ingħatat uffiċjalment bidu l-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Ġrajja tal-ġrajjiet.

Għaliex din il-ġimgħa partikulari nsejħulha l-Ġrajja tal-ġrajjiet? L-għaliex Alla nnifsu, fil-persuna ta’ Ġesù Kristu, jgħaddi minn din il-passjoni sħiħa. U ħarxa. Liema passjoni għadha tbeżżagħna. Continue reading Il-Ġrajja tal-ġrajjiet

Mhux lili ibku, iżda lilkom infuskom u lil uliedkom

Sfortunatament trabbejna f’kultura fejn l-enfasi aktar issir fuq l-aspett negattiv milli l-posittiv. Jekk tiftaħ ġurnal jew paġna ta’ aħbarijiet online, aktarx li t-traġedji u l-istejjer ta’ mwiet, gwerrer, diżgrazzji u delinkwenza jiżbqgħu bil-bosta l-ġrajjiet l-oħra. Sintendi dan ma jfissirx li fir-realtà jiġri hekk, imma juri kemm bħal donnu aħbarijet ta’ xejra negattiva u pessimista jiġbdu lejhom aktar qarrejja, semmiegħa u telespettaturi. Continue reading Mhux lili ibku, iżda lilkom infuskom u lil uliedkom

L-għotja kbira ta’ ħniena u mħabba aħna se nilqugħa? – L-Arċisqof f’Ħadd il-Palm

Il-Ħadd, 25 ta’ Marzu 2018: fl-10:30 a.m., Monsinjur Arċisqof mexxa ċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm, bit‑tberik tal‑friegħi taż‑żebbuġ u l‑palm, u ċċelebra Quddiesa fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Continue reading L-għotja kbira ta’ ħniena u mħabba aħna se nilqugħa? – L-Arċisqof f’Ħadd il-Palm

“SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: – IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (3)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Fl-Istorja tal-Bniedem

Dan kollu ġie rifless fl-istorja tal-bnedmin. Bidlu dan il-pjan t’ Alla ma’ ħsibijiet oħra. Ħa naraw x’qed jiġri fi żminijietna. Jien mhux qed nagħmel dan b’akkuża personali iżda bħala riflessjoni fuq il-konsegwenzi fuq is-soċjeta’.  Il-Papa San Ġwann Pawlu II kiteb fl-Ittra Appostolika tiegħu Tertio Millennio Adveniente ( 10 ta’ Novembru, 1994) li l-Knisja mhijiex qiegħda hemm biex tiġġudika (il-Ġudizzju jsir, iżda minn Alla), iżda biex issalva. In-nisrani huwa mistenni li jħobb lil kulħadd bħala xbieha ta’ Alla indipendentement mill-kundizzjonijiet jew l-għażliet personali tal-ieħor jew l-oħra.Il-Knisja għandha  l-missjoni tagħha li turi t-triq, – f’dan il-każ fuq iż-żwieġ u l-familja – skont il-pjan ta’ Alla. Continue reading “SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: – IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (3)

L-Evanġelju tal-Ħadd 25 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 14, 1 – 15, 47

Kważi 1800 kelma fi ġrajja mimlija b’kull xorta ta’ emozzjoni. Hekk għallinqas tidher mal-ewwel daqqa ta’ għajn. Dan probabilment huwa l-ewwel rakkont li nkiteb mill-Evaġleji kollha għax dan kien il-qofol tat-twemmin li l-ewwel dixxipli ħassew li kellhom jgħaddu; kienu jemmnu li hu l-iktar importanti għax iwassal għall-ġrajja l-kbira li aħna ħafna drabi nippruvaw naħbu fil-festa l-kbira. Festa tiċċelebraha u tieqaf sakemm tiġi festa oħra filwaqt li ġrajja kbira tibdeillek ħajetk bil-kbir; aħna dan niuppruvaw nevitawh.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 25 ta’ Marzu 2018