Il-Ġrajja tal-ġrajjiet

Illum, biċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm, ingħatat uffiċjalment bidu l-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Ġrajja tal-ġrajjiet.

Għaliex din il-ġimgħa partikulari nsejħulha l-Ġrajja tal-ġrajjiet? L-għaliex Alla nnifsu, fil-persuna ta’ Ġesù Kristu, jgħaddi minn din il-passjoni sħiħa. U ħarxa. Liema passjoni għadha tbeżżagħna. Continue reading “Il-Ġrajja tal-ġrajjiet”