Omelija tal-Isqof Mario Grech f’Ħadd il-Palm. “Kristu jista’ jiddeludina”

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħadd 25 ta’ Marzu, 2018. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, f’Ħadd il-Palm. Katidral ta’ Għawdex.

  Bil-kortesija ta’ Radju Katidral.

Id-dħul ta’ Ġesù f’Ġerusalemm nhar Ħadd il-Palm kien immarkat b’kuntrast qawwi ħafna. Għax filwaqt li dakinhar il-Lhud laqgħuh bil-ferħ, bit-tixjir tal-friegħi tal-palm u ż-żebbuġ u bl-imnatar f’idejhom, ftit tal-jiem wara l-istess folla saret feroċi, u flok jerfgħu jdejhom biex jagħtuh merħba, bdew juru l-ponnijiet u jippruvaw ixarrbulu daqqiet ta’ ħarta! F’Ħadd il-Palm, Ġesù kien milqugħ bil-kant tal-Osanna, mentri jiem wara skartawh u bl-għajat ta’ “sallbu” riedu jeliminawh.

29512760_886436921535593_6702801162836831724_nFil-bidu ta’ din il-Ġimgħa Mqaddsa nistedinkom tieqfu tirriflettu ftit dwar dan il-kuntrast qawwi, għax illum ukoll jaf jimmarka l-ħajja Kristjana tagħna. Fil-fatt, fil-ħajja tagħna jaf ikun hemm waqtiet fejn nagħmlu l-festi u nxejru l-bnadar lil Ġesù u lid-dixxipli tiegħu (il-qaddisin); imma mbagħad ikun hemm mumenti oħra fejn inġibu rwieħna daqslikieku Ġesù huwa xkiel għalina. Din hija kontradizzjoni serja ħafna.

Għaliex fi ftit jiem, fir-relazzjoni tagħhom ma’ Ġesù, il-Lhud għaddew min-nhar għal-lejl, minn atteġġjament ta’ akkoljenza għal atteġġjament ta’ rifjut? Jien naħseb li waħda mir-raġunijiet kienet li Ġesù ddeludiehom bil-qawwa! Ġesù ma ssodisfax l-aspettattivi tagħhom! Huma xtaqu “jużaw” lill-Messija għal motivi varji, anki politiċi, imma Ġesù ma qagħdilhomx! Stennew mod u sabu l-oppost. Hekk, flok Alla qawwi u li jbeżża’, sabu Alla ġwejjed u dgħajjef; flok Alla trijonfanti, sabu Alla tellief; flok ma sabu Messija fuq it-tron, sabu Messija msallab. Dan ma kienx skont l-iskemi reliġjużi li kellhom f’moħħhom. Għalhekk xħin intebħu li bil-messaġġ u l-għażliet tiegħu Ġesù kien skandlu għalihom, lil dak li fil-bidu sejħulu “mbierek” għax ġej f’isem il-Mulej, bdew jgħidu li kien midgħi u giddieb – kienu lesti li minfloku jagħżlu lil Barabba, qattiel u brigant.

Dan id-dramm ma seħħx biss elfejn sena ilu, għax illum aħna wkoll għandna l-aspettattivi tagħna dwar Ġesù Kristu, u ħafna drabi meta nisimgħuh jgħidilna li hemm bżonn li bħalu nerfgħu s-salib tagħna jew li l-ħabba tal-qamħ trid taqa’ fl-art u tmut biex tagħti l-frott, aħna nbewġuh, nagħtuh daharna u nibdluh ma’ ħaddieħor.

Filwaqt li bħal-Lhud aħna niskandalizzaw ruħna għax naraw lil Alla msallab, tajjeb niftakru li Alla fuq is-salib huwa prova li hu tassew Alla. Għaliex kieku fuq is-salib kien hemm il-bniedem, int u jien konna ninżlu niġru minn fuqu; imma proprju Ġesù, għax hu Alla, baqa’ hemm biex hekk seta’ jidħol fit-traġedja tagħna l-bnedmin – seta’ jagħmel l-esperjenza tal-mewt li jgħaddi minnha kulħadd. Huwa ma niżilx minn fuq is-salib biex hu jkun jista’ jkun magħna u bħalna, imma biex aħna nkunu nistgħu nkunu miegħu u bħalu.

Għalhekk l-appell tiegħi għal din il-Ġimgħa Mqaddsa huwa li nippruvaw insibu ftit mumenti ta’ ħemda biex fit-talb u r-riflessjoni nkunu nistgħu nagħmlu l-passaġġ minn dak li aħna nistħajlu li Alla hu u niskopru min hu tassew Alla. Jekk Alla jkun jikkorrispondi għall-kalkoli tagħna, dan ma huwiex aktar Alla imma prodott tal-aspettattivi tagħna! Għalhekk, biex niskopru din il-verità, infittxu niftħu qalbna għall-Kelma ta’ Kristu li hija ferm aktar qawwija minn ħafna reċtar dwar il-ġrajja tal-passjoni tiegħu. Ħa tkun din il-ġimgħa opportunità jew mument ta’ grazzja biex aħna nfanndu l-għarfien tagħna ta’ Kristu li tant iħobbna li ta ħajtu għalina.

Leave a Reply

%d bloggers like this: