Amman: Għall-ewwel darba l-Insara u l-Musulmani se jiċċelebraw il-festa tat-Tħabbira tal-Anġlu flimkien

It-Tlieta 27 ta’ Marzu 2018: Is-sit Asianews irrapporta li dis-sena fil-Ġordanja wkoll se ssir ċelebrazzjoni inter-reliġjuża għall-festa tat-Tħabbira tal-Anġlu lil Marija.  Għada l-Erbgħa 28 ta’ Marzu, rappreżentanti tal-awtoritajiet, mexxejja reliġjużi musulmani, isqfijiet insara u nies ċivili miż-żewġ reliġjonijiet se jinġabru flimkien f’sala kbira fil-belt kapitali Amman, biex jiċċelebraw dil-festa. Continue reading Amman: Għall-ewwel darba l-Insara u l-Musulmani se jiċċelebraw il-festa tat-Tħabbira tal-Anġlu flimkien

Triq tas-Salb ta’ 40 kilometru

It-Tnejn 26 ta’ Marzu 2018: Mixja ta’ 40 kilometru, billejl, fis-skiet, bla appoġġ ta’ xejn ħlief il-qawwa tat-talb u tal-ġabra spiritwali. Din hija t-Triq tas-Salib Estrema li saret nhar it-23 ta’ Marzu, f’bosta nħawi tad-dinja.

Dan kien avveniment organizzat mill-Arċidjoċesi ta’ Krakovja, fil-Polonja. Lil madwar mitt elf ruħ li ħadu sehem fiha l-Papa Franġisku bagħtilhom messaġġ iffirmat mill-Kardinal Pietro Parolin, Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, mibgħut lill-Arċisqof ta’ Karkovja Mons. Marek Jędraszewski (Jedraxevksi).
Continue reading Triq tas-Salb ta’ 40 kilometru

“SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (5)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

It-tarbija fil-ġuf: L-istess qed jiġri fuq it-tarbija fil-ġuf u fit-twelid. (Darba kont qiegħed f’laqgħa ma’ midwives u waħda minnhom qalet hekk: “Jiena ngħid lill-ommijiet tqal: Enjoy your pregnancy not just the birth!”). Continue reading “SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (5)

L-Evanġelju tat-Tlieta 27 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 13, 21-33.36-38

Il-kamra ta’ fuq waqt l-ikla tal-Għid, l-ikla li waqtha titfakkar u tingħax mill-ġdid il-ġrajja tal-ħelsien. Mhix il-ġrajjali għexu missirijiethom iżda l-ġrajja li qe djgħixu huma. Il-ħelsien mill-jasar u l-għoti ta’ dak li hu mwiegħed mhix sempliċiment storja ta’ Alla u tan-nies li darba kienu u llum m’għadhomx iktar, imma hija l-ġrajja ta’ kull min jinżel bilqiegħda u jiekol mill-ikel preskritt minn Alla nnifsu għal kulmin jinħtieġ u jittama fil-libertà li jagħti Alla u mhux jipprova jakkwistaha b’ħiltu jew jagħtiha lil xi ħadd b’rigal jew bi privileġġ. Kull libertà mogħtija mill-bniedem tista tittieħed lura mill-bniedem; kull libertà mogħtija minn Alla tgħib biss jekk min jirċeviha jiddeċiedi li ma jilqagħhiex.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 27 ta’ Marzu 2018