Katekeżi dwar l-Amoris Laetitia

Print Friendly, PDF & Email

Fiċ-Ċentru San Franġisk fil-Ħamrun ser isir kors ta’ katekeżi dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Frangisku, Amoris Laetitia – il-Ferħ tal-Vanġelu dwar il-Ferħ fil-Familja.  Il-laqgħat huma miftuħa għal kulħadd u jsiru bla ħlas.  Ara l-programm u aktar dettalji hawn taħt …

Kors ta’ Katekeżi dwar l-Ezortazzjoni Appostolika tal-Papa Frangisku,  Amoris Laetitia – Il-Ferħ tal-Imħabba

Programm

10 ta’ April: L-Imħabba li tikber u tiġġedded fis-Sagrament taż-Żwieġ. Is-Sur Carmel Conti..

17 ta’ April: L-Esperjenzi u l-isfidi tal-familji fid-dinja tal-lum. Is-Sur Joe Farrugia.

24 ta’ April: Kif l-Imħabba tagħti ħajja lill-miżżewġin u lill-oħrajn. Dr. Nadia Delicata.

8 ta’ Mejju: Il-familja fid-dawl tal-Bibbja, il-ħarsa ta Ġesù  u t-taghlim tal-Knisja. Fr. Hector Scerri

22 ta’ Mejju: Il-familja bħala spazju u skola ta’ spiritwalità. Is-Sinjura Mariella Catania

29 ta’ Mejju: Il-Knisja li takkumpanja l-għarajjes u l-miżżewġin. Fr. Charles Attard

5 ta’ Ġunju: Il-Knisja hija qrib ta’ dawk li huma mweġġgħin u f’diffikultà. Fr. Brendan Gatt

Il-laqgħat huma kollha bla ħlas u jsiru fiċ-Ċentru San Franġisk, il-Ħamrun.  Jibdew fis-6.30pm b’sessjoni ta’ talb u wara, fis-7.00pm ssir il-katekezi sat-8pm. Aktar tagħrif mingħand is-Sur Edwin Attard telefon 21 230 862  jew 9900 9630

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: