“Nitolbu li l-qalb ta’ kull Nisrani tirtab” – L-Arċisqof

Il‑Ħamis, 29 ta’ Marzu 2018: Ħamis ix‑Xirka, fis‑6:30 p.m., l-Arċisqof mexxa l-Quddiesa tal‑Ikla tal‑Mulej u wara saret il-purċissjoni bis-Sagrament lejn l-artal tar-ripożizzjoni, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Continue reading “Nitolbu li l-qalb ta’ kull Nisrani tirtab” – L-Arċisqof

Il-Papa se jmur l-Irlanda għal-laqgħa dinjija dwar il-Familja

logoIl-Ħamis 29 ta’ Marzu 2018: F’Awwissu li ġej, il-Papa Franġisku se jmur Dublin, l-Irlanda, biex jattendi għal-Laqgħa Dinjija tal-Familji. Hu ta din l-aħbar fi tmiem l-udjenza ġenerali ta’ nhar l-Erbgħa li għadda.

Il-Papa mistenni jasal Dublin is-Sibt 25 ta’ Awwissu biex jieħu sehem fil-”Festival tal-Familji” li se jsir fi Croke Park Stadium. Matul il-festival, familji li jirrappreżentaw il-ħames kontinenti se jirrakkuntaw l-istejjer tal-fidi tagħhom. Il-Konferenza tal-Isqfijiet Kattoliċi tal-Irlanda laqgħet bil-ferħ din l-aħbar mogħtija mill-Papa nnifsu, f’isem il-fidili kollha tal-Irlanda.
Continue reading Il-Papa se jmur l-Irlanda għal-laqgħa dinjija dwar il-Familja

L-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu fil-Katidral ta’ Għawdex

Il-Ħamis, 29 ta’ Marzu 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut, f’Ħamis ix-Xirka, filgħodu, fil-Katidral ta’ Għawdex.  Il-quddiesa kienet ippreseduta mill-E.T. Mons. Arċisqof Alfred Xuereb, Nunzju Appostoliku fil-Korea u l-Mongolja. Din kienet l-ewwel liturġija solenni li hu mexxa bħala Isqof. L-Arċisqof Xuereb kien akkumpanjat mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, u għadd sabiħ ta’ saċerdoti u reliġjużi mid-Djoċesi.  L-Omelija saret mill-Isqof Mario Grech. Continue reading L-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu fil-Katidral ta’ Għawdex

Kattoliku prattikanti li ta ħajtu

pulizija.jpgL-uffiċjal tal-Pulizija Franċiż ta’ 44 sena li fl-24 ta’ Marzu 2018 offra lilu nnifsu bħala ostaġġ minflok mara li kienet miżmuma waqt attakk terrorista u li spiċċa maqtul flokha kien kattoliku prattikanti li propju 10 snin ilu għadda minn esperjenza ta’ konverżjoni ġenwina.  Aqra l-artiklu tal-Catholic Herald  …

http://catholicherald.co.uk/news/2018/03/25/police-officer-who-swapped-places-with-hostage-was-a-practising-catholic/

L-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria

Il-Ħamis, 29 ta’ Marzu 2018: L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, f’Ħamis ix-Xirka filgħaxija, fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria.

Continue reading L-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria

“Aħna mibgħuta fid-dinja biex inkunu dawl u ħmira bħal kull Nisrani” – L-Arċisqof lis-saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka

Il‑Ħamis, 29 ta’ Marzu 2018: Ħamis ix‑Xirka, fid‑9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra l‑Quddiesa tal‑Griżma, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Continue reading “Aħna mibgħuta fid-dinja biex inkunu dawl u ħmira bħal kull Nisrani” – L-Arċisqof lis-saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka

“SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (7)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-Imħabba tal-Ġenituri (tkompli). Jiena għandi rispett enormi għall-ġenituri li jrabbu lit-tfal tagħhom għax hija missjoni sabiħa, iżda bħal kull ħaġa sabiħa, ikollhom jagħmlu wkoll ħafna sagrifiċċji. It-tfal għandhom ikollhom ċans biex jisimgħu u jiġu mismugħa mill-ġenituri. Din hija forsi l-iktar aspett importanti fil-formazzjoni lejn  il-valuri – meta jkunu tajbin – tal-ġenituri li jixtiequ jgħadduhom lil uliedhom. Għal dan hemm bżonn ta’ hin. Continue reading “SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (7)