L-Evanġelju tal-Ħamis 1 ta’ Marzu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 16, 19-31

X’jiġri fil-ħajja ta’ dejjem u xi jkun ġara qabilha.

Ġesù donnu mhux jirrakkonta lill-fariżej, parabbola iżda ġrajja li seħħet. Fir-rakkont tiegħu jagħti isemm lil fqir li huwa l-forma latinizzata tal-isem Eleazar ‘Alla jgħin’ xi ħaġa li Ġesù qatt ma jagħmel fil-parabboli tiegħu. Minkejja dan, l-għani huwa bla isem, anonimu; fih jista’ jkun hemm kulħadd.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 1 ta’ Marzu 2018”