Archive

Archive for April 1, 2018

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2018

Tħabbret il-lista taċ-Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li se jmexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar t’April 2018. Read more…

L-Ekonomija u l-Bniedem fil-Fehma tal-Papa għal April 2018

April 1, 2018 Leave a comment

L-ekonomija ma tistax tibqa’ tfittex kif iżżid il-profitti billi tnaqqas il-ħaddiema u tkabbar dejjem aktar in-numru ta’ nies esklużi u batuti.
Read more…

“SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (10)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Konklużjoni

Il-Knisja ilha tgħallem dan għal elfejn sena. Għalhekk mhux ġust li xi wħud jattakkaw il-Knisja li qed tidħol fil-politika meta  xi partiti politiċi jqiegħdu xi aspett fil-programm elettorali tagħhom: sar fid-divorzju, biż-żwieġ tal-persuni tal-istess sess, u ‘l quddiem meta xi ħadd jibda jipproponi l-ewtanasja jew l-abort. Il-Knisja qed tkompli il-missjoni tagħha li kellha għal elfejn sena: ma tistax tieqaf biss għaliex ikun hemm il-partiti li jdaħħlu xi aspett li jmur kontra l-Pjan ta’ Alla fil-programmi tagħhom. Read more…

The Church’s Youthfulness Renewed – an article by the Archbishop Charles J. Scicluna

This article was published today, 1st April 2018, Easter Sunday, on The Malta Independent on Sunday. Link: www.independent.com.mt Read more…

‘Irridu nsiru Knisja żgħażugħa u enerġetika li mhijiex magħluqa fis-sagristiji’ – L-Arċisqof

Il-Ħadd, 1 t’April 2018: Ħadd il‑Għid, fl-10:30 a.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann. Fi tmiem il‑Quddiesa, l‑Arċisqof ta l‑Barka Appostolika bl‑Indulġenza Plenarja. Read more…

L-Isqof Mario Grech fil-funzjoni tal-Għid il-Kbir, fil-Katidral ta’ Għawdex

Il-Ħadd, 1 t’April 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-funzjoni tal-Għid il-Kbir, fil-Katidral ta’ Għawdex.

L-Evanġelju tal-Ħadd 1 ta’ April 2018

April 1, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 20, 1-9

Sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux li l-iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Ġwanni donnu jridna nifhmu li wara dakinhar fehmu għax saru jafu, raw b’għajnejhom qabar vojt u rawh u missewh u semgħuh ikellimhom. Ma emmnux għax saru jafu, ġarrbu l-esperjenza tiegħu ħaj. Marru lejn il-qabar imnikkta, jiġru, ma jridux jemmnu li dak li ħasbu li kien għadda u mar, reġa’ ġie. Għarfu li l-inkwietta’ issa huwa ferm ikbar minn ta’ qabel. Moħħhom storda bl-aħbar. L-aħbar ta’ Marija ma kienetx li qam iżda li ħadu l-ġisem tiegħu mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh.
Read more…