L-Evanġelju tat-Tnejn 2 ta April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 28, 8-15

Li tmur iċ-ċimiterju u ssib qabar, li kont qe dtistenna li se jkun mimli bil-fdalijiet ta’ xi ħadd għażiż u ssibu miftuħ u vojt mhix l-isbaħ esperjenza li tista’ tgħaddi minnha.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 2 ta April 2018”