L-Arċisqof ser jordna 9 saċerdoti ġodda

Il-Knisja f’Malta tifraħ filwaqt li tirringrazzja lil Alla għall-ordinazzjoni ta’ disa’ saċerdoti. L-ordinazzjoni presbiterali ta’ dawn iż-żgħażagħ, żewġ djakni djoċesani u seba’ reliġjużi, ser issir nhar is-Sibt, 7 ta’ April 2018, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fid-9:15 a.m. Id-disa’ djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles J. Scicluna huma: Continue reading L-Arċisqof ser jordna 9 saċerdoti ġodda

L-Evanġelju tat-Tlieta 3 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 20, 11-18

Marija ma daħlitx fil-qabar. L-ewwel wieħed, li, wara li sema l-aħbar ta’ Marija, daħal kien Pietru u warajh, daħal Ġwanni. Uhuma ġarrbu l-vojt tal-qabar u raw is-sinjali li Ġesù ħalla warjah u emmnu. Marija tbaxxiet u ttawlet, iżda ma daħlitx. Rat żewġ anġli, iżda donnhom ma ssorprendewhiex; it-telfa tal-ġisem mejjet ta’ Ġesù ħasditha ħafna iktar u l-weġgħa tat-telfa ta’ dak li stenniet li se ssib u ma sabitx, tfitilha kull emozzjoni oħra. Rathom u daret biex tmur lura.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 3 ta’ April 2018

Monthly Reflection for April 2018 – ‘Who is really poor?

By Christian Author George Calleja

Greetings to you all.

It is a pleasure for me to share with you my ‘Monthly Reflection for April 2018 – Who is really poor?’ which is also available through the website ‘Peace and unity in our lives’ with the address as:-    Newsletter April 2018 – ‘Who is really poor’

Continue reading Monthly Reflection for April 2018 – ‘Who is really poor?

The ministerial priesthood

Recently I had the grace of visiting Ars, that parish which was, (and still is) the centre of God’s grace shown to humanity through its holy parish priest, Saint Jean-Marie Vianney. On Maundy Thursday, Jesus instituted both the Eucharist and the Ministerial Priesthood. It would be beneficial to revive the living example and life teachings of the saint Curè of Ars. Continue reading The ministerial priesthood