‘Dan il-maqdes, iddedikat lill-Beata Verġni tal-Karmelu huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna’ – L-Arċisqof

L‑Erbgħa, 4 ta’ April 2018: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof ikkonsagra s‑Santwarju tal‑Madonna tal‑Karmnu, il‑Belt Valletta. Continue reading “‘Dan il-maqdes, iddedikat lill-Beata Verġni tal-Karmelu huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna’ – L-Arċisqof”