‘Dan il-maqdes, iddedikat lill-Beata Verġni tal-Karmelu huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna’ – L-Arċisqof

L‑Erbgħa, 4 ta’ April 2018: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof ikkonsagra s‑Santwarju tal‑Madonna tal‑Karmnu, il‑Belt Valletta. Continue reading ‘Dan il-maqdes, iddedikat lill-Beata Verġni tal-Karmelu huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna’ – L-Arċisqof

Riti tal-għeluq

15. Katekeżi dwar il-Quddiesa mill-Papa Franġisku. 4 ta’ April 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u l-Għid it-tajjeb!

Illum qed taraw li hawn il-fjuri: il-fjuri jfissru ferħ, allegrija. F’ċerti postijiet l-Għid jissejjaħ ukoll “Għid imwarrad”, għax iwarrad Kristu Rxoxt: hu l-ward il-ġdid; twarrad il-ġustifikazzjoni tagħna; twarrad il-qdusija tal-Knisja.

Continue reading Riti tal-għeluq

L-Evanġelju tal-Erbgħa 4 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 24, 13-35

Forsi kultant ix-xafra tagħna taqa’ malajr wisq fuq għonq Tumas għax ma emminx. Iżda t-twemmin ma kienx l-istess f’kull wieħed u waħda minnhom, u ma kienx hemm mill-ewwel; inbena bil-mod il-mod, iktar u iktar kemm il-ġrajja bdiet isseħħ u ż-żmien beda għaddej. Man nuqqas ta’ twemmin kien hemm id-diżappunt u l-qtiegħ ta’ qalb. Konna nittamaw. Issa m’għandiex u għax m’għadniex, m’aħniex nagħrfuk.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 4 ta’ April 2018