Archive

Archive for April 4, 2018

‘Dan il-maqdes, iddedikat lill-Beata Verġni tal-Karmelu huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna’ – L-Arċisqof

L‑Erbgħa, 4 ta’ April 2018: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof ikkonsagra s‑Santwarju tal‑Madonna tal‑Karmnu, il‑Belt Valletta. Read more…

Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim

April 4, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis 12 ta’ April 2018 ser issir Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim fil-Parroċċa tal-Munxar. Tibda fl-4.30pm u t-tema bħas-soltu tkun, “Nadiraw lil Ġesù f’Ġuf Marija”.   Ara l-poster …

Read more…

Categories: Avviżi

L-Abort fl-Irlanda

April 4, 2018 Leave a comment

L-Erbgħa 4 ta’ April 21018: Il-liġi dwar l-abort li qed jipproponi l-Gvern Irlandiż bl-ebda mod ma tista’ titqies li hi restrittiva, u fil-prattika se tfisser li ftit biss se jkunu n-nies li ma jitħallewx jagħmlu abort fl-Irlanda. Fil-fatt il-liġi kważi se tippermetti abort lil kulmin jitolbu.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tal-Erbgħa 4 ta’ April 2018

April 4, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 24, 13-35

Forsi kultant ix-xafra tagħna taqa’ malajr wisq fuq għonq Tumas għax ma emminx. Iżda t-twemmin ma kienx l-istess f’kull wieħed u waħda minnhom, u ma kienx hemm mill-ewwel; inbena bil-mod il-mod, iktar u iktar kemm il-ġrajja bdiet isseħħ u ż-żmien beda għaddej. Man nuqqas ta’ twemmin kien hemm id-diżappunt u l-qtiegħ ta’ qalb. Konna nittamaw. Issa m’għandiex u għax m’għadniex, m’aħniex nagħrfuk.
Read more…

Le! Mhux għalxejn!

Mhux l-ewwel darba li l-Mulej laqqagħni ma’ persuni li, għal xi raġuni jew oħra, jibdew jaqtgħu qalbhom fil-ħajja. Raġuni komuni, u li niltaqa’ magħha spiss, huwa dan ir-raġunament li jagħmluli xi wħud: “La weġġgħuni issa nibda’ nagħmel bħalhom! L-għaliex fil-ħajja l-ħażin jirrenja!” Imma dan veru?

Read more…