Eżortazzjoni Appostolika ġdida tal-Papa Franġisku. Ifirħu u Thennew

Wara l-Evangelii Gaudium u l-Amoris Lætitia, il-Ferħ u l-Hena jibqgħu ċ-ċentru tal-Maġisteru ta’ Franġisku

Il-Ħamis 5 ta’ April 2018: Gaudete et Exsultate – Ifirħu u Thennew. Dan huwa l-isem tal-Eżortazzjoni Appostolika ġdida tal-Papa Franġisku li ser tkun publikata mill-Vatikan nhar it-Tnejn li ġej, 9 ta’ April. Il-frażi tal-isem hija meħuda mill-Beatitudnijiet li nsibu fl-Evanġelju skont San Mattew (5:12) u t-tema ta’ dan id-dokument tal-Papa ser tkun dwar is-sejħa universali għall-qdusija fid-dinja tal-lum. Continue reading Eżortazzjoni Appostolika ġdida tal-Papa Franġisku. Ifirħu u Thennew

When one generation no longer esteems it’s own heritage …

Another amazing quote from Winston Churchill.  Something this generation MUST hear!
winston-churchill.jpg“One of the signs of a great society is the diligence with which it passes culture from one generation to the next.  This culture is the embodiment of everything the people of that society hold dear: its religious faith, it’s heroes…..when one generation no longer esteems it’s own heritage and fails to pass the torch to its children, it is saying in essence that the very foundational principles and experiences that make the society what it is are no longer valid.  This leaves that generation without any sense of definition or direction, making them the fulfillment of Karl Marx’s dictum, ‘A people without a heritage are easily persuaded.’  What is required when this happens and the society has lost its way, is for leaders to arise who have. It forgotten the discarded legacy and who loves it with all their hearts.  They can then become the voice of that lost generation, wooing an errant generation back to the faith of their fathers, back to the ancient foundations and bedrock values….(Never Give In, The Extraordinary Character of Winston Churchill, Page 190)

L-Evanġelju tal-Ħamis 5 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 24, 35-48

Jekk matul ir-Randan iriflettejna fuq li rriflettejna fuq il-ħniena ta’ Ġesù mal-midinbin minħabba d-dgħufija, u kultant, il-ħażen tagħhom, dan iż-żmien tal-Għid iqegħdilna quddiemna l-ħniena u l-mogħdrija u l-fiduċja ta’ Ġesù, f’kuntrast mad-dubji u s-suspetti u n-nuqqas ta’ twemmin tad-dixxipli tiegħu stess. Jagħdirhom, iħenn għalihom u jaġfrilhom u ma jaqtax qalbu minnhom billi jibqa’ jafdahom anke meta dawn , jarawh kemm jarawh u jġarrbuh kemm iġarrbuh, jibqgħu ma jemmnux, jibqgħu jiddubitaw, jibqgħu jaħsbuh fantażma.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 5 ta’ April 2018