Frott il-persekuzzjoni fuq l-Insara fl-Indja

Fr Praful Bara jirrakonta kif kien qiegħed f’raħal żgħir tal-Indja jqaddes f’waħda mid-djar għaliex f’dak ir-raħal mhemmx kappella.  Kif il-katekista ħareġ wara l-quddiesa, sab folla ta’ nies barra d-dar.  Qalulu, “Ġa għidnilek li hawnhekk ma rridux li tkun prattikata l-fidi tiegħek.”  Imbagħad, wieħed minnhom qabad zokk kbir u xejjirulu fuq rasu. Continue reading Frott il-persekuzzjoni fuq l-Insara fl-Indja

Il-Mulej jafkom, jaf il-preġji tagħkom u jaf ukoll id-dgħufija tagħkom … Hu qiegħed jafdakom! – L-Arċisqof lid-disa’ saċerdoti ġodda

Is‑Sibt, 7 ta’ April 2018 fid‑9:15 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra l‑Quddiesa tal‑Ordinazzjoni Presbiterali, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, li fiha żewġ djakni djoċesani u seba’ reliġjuzi ġew ordnati saċerdoti. Continue reading Il-Mulej jafkom, jaf il-preġji tagħkom u jaf ukoll id-dgħufija tagħkom … Hu qiegħed jafdakom! – L-Arċisqof lid-disa’ saċerdoti ġodda

Infermiera Ingliżi kontra l-abort

Xi jiem ilu, is-sit newsbook.com.mt irrapporta li madwar 400 infermier Ingliż qed jipprotestaw kontra l-eventwalità li l-unjin li tagħha huma membri – ir-Royal College of Nurses – tappoġġja kampanja favur l-abort għal kull min jitolbu.  Huma kitbu lil Janet Davies, il-Kap Eżekuttiv tal-Kulleġġ tal-Infermiera li fiha qed joġġezzjonaw, li l-Kulleġġ jieħu xi pass biex b’xi mod jissieħeb f’kampanja li tappoġġja l-pjan dwar l-abort. Continue reading Infermiera Ingliżi kontra l-abort

Il-Papa Franġisku dwar il-każ tat-tifel Alfie Evans

Is-Sibt 7 ta’ April 2018: Il-Papa bagħat messaġġ bit-twitter li fih jistedinna nakkumpanjaw bil-kompassjoni liċ-ċkejken Alfie Evans, għax it-tobba jridu jitfulu l-magni li qed iżommuh ħaj. Ftit żmien ilu, fil-każ ta’ Charlie Gard, il-Papa Franġisku kien għamel stedina biex it-tifel ikun “akkumpanjat u kkurat sal-aħħar”.
Continue reading Il-Papa Franġisku dwar il-każ tat-tifel Alfie Evans