Archive

Archive for April 7, 2018

Frott il-persekuzzjoni fuq l-Insara fl-Indja

April 7, 2018 Leave a comment

Fr Praful Bara jirrakonta kif kien qiegħed f’raħal żgħir tal-Indja jqaddes f’waħda mid-djar għaliex f’dak ir-raħal mhemmx kappella.  Kif il-katekista ħareġ wara l-quddiesa, sab folla ta’ nies barra d-dar.  Qalulu, “Ġa għidnilek li hawnhekk ma rridux li tkun prattikata l-fidi tiegħek.”  Imbagħad, wieħed minnhom qabad zokk kbir u xejjirulu fuq rasu. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Il-Mulej jafkom, jaf il-preġji tagħkom u jaf ukoll id-dgħufija tagħkom … Hu qiegħed jafdakom! – L-Arċisqof lid-disa’ saċerdoti ġodda

April 7, 2018 1 comment

Is‑Sibt, 7 ta’ April 2018 fid‑9:15 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra l‑Quddiesa tal‑Ordinazzjoni Presbiterali, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, li fiha żewġ djakni djoċesani u seba’ reliġjuzi ġew ordnati saċerdoti. Read more…

Infermiera Ingliżi kontra l-abort

April 7, 2018 Leave a comment

Xi jiem ilu, is-sit newsbook.com.mt irrapporta li madwar 400 infermier Ingliż qed jipprotestaw kontra l-eventwalità li l-unjin li tagħha huma membri – ir-Royal College of Nurses – tappoġġja kampanja favur l-abort għal kull min jitolbu.  Huma kitbu lil Janet Davies, il-Kap Eżekuttiv tal-Kulleġġ tal-Infermiera li fiha qed joġġezzjonaw, li l-Kulleġġ jieħu xi pass biex b’xi mod jissieħeb f’kampanja li tappoġġja l-pjan dwar l-abort. Read more…

Categories: Abort, Aħbarijiet

Il-Papa Franġisku dwar il-każ tat-tifel Alfie Evans

April 7, 2018 Leave a comment

Is-Sibt 7 ta’ April 2018: Il-Papa bagħat messaġġ bit-twitter li fih jistedinna nakkumpanjaw bil-kompassjoni liċ-ċkejken Alfie Evans, għax it-tobba jridu jitfulu l-magni li qed iżommuh ħaj. Ftit żmien ilu, fil-każ ta’ Charlie Gard, il-Papa Franġisku kien għamel stedina biex it-tifel ikun “akkumpanjat u kkurat sal-aħħar”.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

Resurrection in a saying

Resurrection is the cornerstone of our Christian faith. “If there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised; if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain” (1 Cor 15:13-14).

Read more…