“Nieħdu l-opportunitajiet kollha tal-ħniena tal-Mulej … is-Sagramenti huma laqgħat speċjali mal-ħniena ta’ Alla” – L-Arċisqof

Il-Ħadd, 8 ta’ April 2018: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Ħniena Divina. Continue reading “Nieħdu l-opportunitajiet kollha tal-ħniena tal-Mulej … is-Sagramenti huma laqgħat speċjali mal-ħniena ta’ Alla” – L-Arċisqof

“L-ikbar ħniena hija li taħfer lill-għedewwa” – L-Arċisqof fil-festa tal-Ħniena Divina

Il‑Ħadd, 8 ta’ April 2018: Festa tal‑Ħniena Divina, fid‑9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil‑Katidral tal‑Imdina, organizzata mill‑Fondazzjoni Papa Ġwanni Pawlu II f’għeluq it‑18‑il anniversarju mit‑twaqqif tal‑festa tal‑Ħniena Divina u l‑40 anniversarju minn meta nħatar Papa il‑Qaddis Ġwanni Pawlu II. Continue reading “L-ikbar ħniena hija li taħfer lill-għedewwa” – L-Arċisqof fil-festa tal-Ħniena Divina

L-Evanġelju tat-Tnejn 9 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1: 26-38

Nafu li Nazaret kien fil-Gallilija. Nafu li x-xebba kienet toqgħod Nazaret u kienet mgħarrsa biex tiżżewweġ ma’ raġel, jismu Ġużeppi. Nafu li kien jisimha Marija. Dawn huma dettalji li nafu dwar l-identità ta’ Marija għax San Luqa dehrlu li kienu mportanti. Ma jabqadx u jsemmi l-isem għax kien jaf li ħadd ma kien jaf bih u ħadd ma jaf min kienet. Iktar ’il quddiem ħass ukoll il-ħtieġa li jagħtina l-isfond legali ta’ Ġesù kif kienu jarawh in-nies. Iżda dwar Marija ma jagħtina xejn iżjed; hija tassew il-ġebla li nqatgħet bla ma messha ħadd, kif jgħid il-Profeta Danjel meta jitkellem dwar il-qerda tal-istatwa tleqq u tal-għaġeb.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 9 ta’ April 2018

Where do the greatest miracles occur?

Today’s Feast, Divine Mercy Sunday, helps me recall one of the greatest pieces of journalism that world history has ever witnessed. Even if it did not make it to the headlines. Nevertheless, it is really a saving piece of news! Let me share it with you as it came to us directly from the Person, Jesus Christ. Thanks, of course, to Saint Faustina Kowalska, one of his faithful journalists on earth.

Continue reading Where do the greatest miracles occur?

L-Evanġelju tal-Ħadd 8 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 20, 19-31

Donnu ċ-ċentru tal-attenzjoni kull tieni ħadd tal-Għid huwa dan l-imbierek San Tumas li kellu l-kuraġġ jitlaq ’il barra mill-għeluq tat-taparsiżmu u l-biża’ mill-ħajja l-ġdida li kienu qed jgħixu d-dixxipli magħluqin fil-kamra ta’ fuq, jikkontemplaw x’jista’ jiġrilhom jekk imqar jittawlu minn bejn il-bieb u ċ-ċaċċis li jagħtu għal barra; Tumas li kulħadd iqisu bħala l-mudell tan-nuqqas ta’ twemmin, tad-dubju f’dak li jgħid ħaddieħor. Rari tisma lil xi ħadd iqis lil Tumas bħal l-eroj li ried iġarrab hu l-esperjenza diretta, ta’ dak li ma joqgħodx fuq id-diskors ta’ ħaddieħor u jemmen kull ma jisma’; Tumas li ddeċieda li jrid imiss b’idejh mhux biex jemmen iżda biex ikun jaf.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 8 ta’ April 2018