Int il-Mulej Tiegħi


Il-Ħadd 8 ta’ April 2018. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Quddiesa tal-għoti tal-Konfirmazzjoni lil żewġ adulti. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra.

 

Żewġ adulti Ingliżi – Peter Rhodes u John Hendery – illum, il-Ħadd l-Ottava tal-Għid, irċivew il-Griżma tal-Isqof mill-E.T. Mons. Mario Grech, waqt quddiesa filgħodu fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. Wieħed tgħammed sentejn ilu u l-ieħor kien diġà mgħammed bħala Nisrani u lbieraħ għadda fi ħdan il-Knisja Kattolika. Fil-Lejl Qaddis tal-Għid, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, saret ukoll magħmudija ta’ katekumenu adult – Relf Mirce – mill-Albanija.

Bil-kortesija ta’ Radju Bambina.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.