Int il-Mulej Tiegħi

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħadd 8 ta’ April 2018. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Quddiesa tal-għoti tal-Konfirmazzjoni lil żewġ adulti. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra.

 

Żewġ adulti Ingliżi – Peter Rhodes u John Hendery – illum, il-Ħadd l-Ottava tal-Għid, irċivew il-Griżma tal-Isqof mill-E.T. Mons. Mario Grech, waqt quddiesa filgħodu fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. Wieħed tgħammed sentejn ilu u l-ieħor kien diġà mgħammed bħala Nisrani u lbieraħ għadda fi ħdan il-Knisja Kattolika. Fil-Lejl Qaddis tal-Għid, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, saret ukoll magħmudija ta’ katekumenu adult – Relf Mirce – mill-Albanija.

Bil-kortesija ta’ Radju Bambina.

Leave a Reply

%d bloggers like this: