Archive

Archive for April 9, 2018

L-Arċisqof J. Scicluna fis-Solennita’ tat-Tħabbira tal-Mulej, il-Lunzjata Rabat

It-Tnejn, 9 ta’ April 2018: Omelija tal-Arċisqof J. Scicluna fis-Solennita’ tat-Tħabbira tal-Mulej, il-Lunzjata Rabat. Read more…

Favur Ambjent b’Saħħtu f’Ta’ Pinu

April 9, 2018 Leave a comment

L-Azzjoni Kattolika se tiftaħ il-Kampanja annwali favur Ambjent Moralment Nadif u b’Saħħtu b’Quddiesa mill-Isqof Mario Grech fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu nhar l-Erbgħa 25 t’April fis-6.30pm. Read more…

Categories: Avviżi

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Għid. Sena “B”

April 9, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Lq 24. 13-48): Hawn min jistaqsi: “Għaliex Kristu Rxoxt deher lid-dixxipli Tiegħu u ftit nies oħra biss? Għax ma marx quddiem Kajfa u n-nies ta’ Ġerusalem?” Irridu noqogħdu attenti li ma mmorrux naħsbu li Ġesu qam bl-istess ġisem li kellu qabel, i.e. ġisem suġġett għal għeja, bard u irjiħat. Issa għandu ġisem glorjuż u bla limitazzjonijiet. Per eżempju, qabel il-passjoni Ġesu ma setgħax jgħaddi minn ġo bieb magħluq jew minn ġo ħajt imkaħħal ħlief b’miraklu. Read more…

Categories: Lectio Divina