Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Għid. Sena “B”

Vanġelu (Lq 24. 13-48): Hawn min jistaqsi: “Għaliex Kristu Rxoxt deher lid-dixxipli Tiegħu u ftit nies oħra biss? Għax ma marx quddiem Kajfa u n-nies ta’ Ġerusalem?” Irridu noqogħdu attenti li ma mmorrux naħsbu li Ġesu qam bl-istess ġisem li kellu qabel, i.e. ġisem suġġett għal għeja, bard u irjiħat. Issa għandu ġisem glorjuż u bla limitazzjonijiet. Per eżempju, qabel il-passjoni Ġesu ma setgħax jgħaddi minn ġo bieb magħluq jew minn ġo ħajt imkaħħal ħlief b’miraklu. Continue reading Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Għid. Sena “B”