Favur Ambjent b’Saħħtu f’Ta’ Pinu


L-Azzjoni Kattolika se tiftaħ il-Kampanja annwali favur Ambjent Moralment Nadif u b’Saħħtu b’Quddiesa mill-Isqof Mario Grech fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu nhar l-Erbgħa 25 t’April fis-6.30pm.

Qabel, fil-5.30, tibda il-Mixja tal-Pellegrin bit-Talb tar-Rużarju u waqfiet ta’ riflessjoni mal-ħames niċeċ (rispettivament, Marija Għajnuna tal-Insara, Kenn tal-Midinbin, Saħħa tal-Morda, Sultana tal-Familja u Sultana tal-Paċi). Se jittieħdu spunti anki mill-ħajja ta’ Santa Gianna Beretta Molla li għandha t-tifkira liturġika fit-28 t’April.

Jekk it-temp ma jippermettix, u għal min ma jiflaħx jagħmel il-mixja, kollox isir fil-Bażilika.

Ninġabru nitolbu ma’ xulxin!

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.