Archive

Archive for April 10, 2018

Konferenza: Kull Ħajja Tgħodd

April 10, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis 26 ta’ April 2018, fil-Grand Hotel Excelsior, Floriana ser issir konferenza bit-tema, “Every Life Matters”  –  Kull Ħajja Tgħodd. Il-konferenza tibda fid-9.00am u tintemm f’12.30pm.  Ara l-programm flimkien ma’ aktar dettalji.  …Disability Conference Read more…

Categories: Avviżi

L-Evanġelju tat-Tlieta 10 ta’ April 2018

April 10, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 3, 7b-15

Ħajja ġdida. L-aħbar it-tajba sa mill-bidu nett tagħha tipproponi ħajja ġdida bħala l-ewwel pass fit-tluq ta’ min jilqagħha u sa minn qabel l-ewwel pass issib il-bsaten fir-roti. Sa mill-ewwel kapitlu ta’ San Ġwann, nindunaw li l-esperjenza tal-ewwel komunitajiet insara, għalkemm il-kelma ntlaqgħet, iżda mill-ewwel kien hemm min beda jħossu mfixkel u l-verb sar bniedem u għammar fostna imma ġie f’daru u niesu ma laqgħuhx.
Read more…

L-Arċisqof ċċelebra Quddiesa mas-Saċerdoti ġodda fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

It-Tlieta, 10 t’April, 2018: L-Arċisqof ċċelebra Quddiesa mas-Saċerdoti ġodda fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Read more…