L-Evanġelju tat-Tlieta 10 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 3, 7b-15

Ħajja ġdida. L-aħbar it-tajba sa mill-bidu nett tagħha tipproponi ħajja ġdida bħala l-ewwel pass fit-tluq ta’ min jilqagħha u sa minn qabel l-ewwel pass issib il-bsaten fir-roti. Sa mill-ewwel kapitlu ta’ San Ġwann, nindunaw li l-esperjenza tal-ewwel komunitajiet insara, għalkemm il-kelma ntlaqgħet, iżda mill-ewwel kien hemm min beda jħossu mfixkel u l-verb sar bniedem u għammar fostna imma ġie f’daru u niesu ma laqgħuhx.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 10 ta’ April 2018