Archive

Archive for April 11, 2018

L-Arċisqof fil-Quddiesa tal‑pussess ta’ Dun Charles Cini bħala l‑Arċipriet tal‑Furjana

L‑Erbgħa, 11 ta’ April 2018: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha ta l‑pussess lil Dun Charles Cini bħala l‑Arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa San Publiju, il‑Furjana.

L-Evanġelju tal-Erbgħa 11 ta’ April 2018

April 11, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 3, 16-21

Il-paradoss tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla li Alla ta mhux biex jikkundanna iżda biex ikun ikkundannat u bie xbil-kundanna tiegħu jikkonvinċi lil min irid jilqgħu biex miegħu jilqa’ l-fidwa. Il-bnedmin tad-dinja kollha jaqilgħu mingħand Alla d-don ta’ Ibnu biex il-kundanna tagħhom ma jeħduhiex huma iżda jeħodha hu minn rajh, u fit-twettiq tal-kundanna iwassal id-don tal-imħabba ta’ Alla li jifdi mhux jikkundanna, jeħles mhux jorbot, iqawwi mhux idgħajjef; fih minxur fuq is-salib hemm il-ħelsien għal min irid jersaq lejn Alla mill-ġdid, għal min irid jgħix ħajja ġdida, anke jekk hu tajjeb isir aħjar.
Read more…