Żmien ta’ ferħ

Il-Ħamis 12 ta’ April, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Illum l-Insara huma ppersegwitati, jitħanxrulhom griżmejhom, jiġu mgħallqin, fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani, aktar milli kien jiġri fl-ewwel sekli, għax ix-xhieda tagħhom tagħti fastidju lid-dinja li kollox trid issolvi bil-flus. Wara kollox it-tixħim wasal elfejn sena ilu saħansitra ‘fil-qabar’ biex jikkorrompi lill-għassiesa ħalli jiċħdu l-qawmien (ta’ Ġesù).

Continue reading Żmien ta’ ferħ

L-Evanġelju tal-Ħamis 12 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 3, 31-36

Għal darbtejn Ġesù jitkellem dwaru nnifsu bħala dak li hu fuq kulħadd; l-ewwel darba bħal dak li ġej minn fuq u t-tieni darba bħala dak li ġej mis-sema. San Ġwann ma jieqaf qatt jagħti indikazzjonijiet ċari ħerġin minn fomm Ġesù, li il-verb ġej mis-sema, u kien mill-bidu ma’ Alla u kien Alla.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 12 ta’ April 2018

Il-Papa sejjaħ lill-Isqfijiet Ċileni għal-laqgħa f’Ruma.

Il-Ħamis 12 ta’ April 2018: F’ittra li kiteb il-Papa Franġisku lill-Isqfijiet taċ-Ċilì huwa qal li jħoss mistħija u weġgħa għall-mod żbaljat li bih evalwa s-sitwazzjoni fiċ-Ċilì fil-każ ta’ allegazzjonijiet li diversi, fosthom l-Arċisqof Barros kienu jafu u għattew għadd ta’ abbużi sesswali.  (Ara l-ittra tal-Papa)

Huwa talab maħfra pubblikament u qal li se jagħmel dan ukoll personalment ma’ rappreżentanti ta’ dawk li l-Arċisqof Cħarles Scicluna intervista meta kien iċ-Ċilì. Continue reading Il-Papa sejjaħ lill-Isqfijiet Ċileni għal-laqgħa f’Ruma.