Archive

Archive for April 12, 2018

It-3 Ħadd tal-Għid. Sena “B”

April 12, 2018 Leave a comment

Powerpoint għat-Tielet Ħadd tal-Għid – Sena “B”. Il-Qari tal-Quddiesa preżentat għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link   … 3 Ħadd tal-Għid (B)

Categories: PP tal-Ħadd

L-Evanġelju tal-Ħamis 12 ta’ April 2018

April 12, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 3, 31-36

Għal darbtejn Ġesù jitkellem dwaru nnifsu bħala dak li hu fuq kulħadd; l-ewwel darba bħal dak li ġej minn fuq u t-tieni darba bħala dak li ġej mis-sema. San Ġwann ma jieqaf qatt jagħti indikazzjonijiet ċari ħerġin minn fomm Ġesù, li il-verb ġej mis-sema, u kien mill-bidu ma’ Alla u kien Alla.
Read more…

Il-Papa sejjaħ lill-Isqfijiet Ċileni għal-laqgħa f’Ruma.

April 12, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis 12 ta’ April 2018: F’ittra li kiteb il-Papa Franġisku lill-Isqfijiet taċ-Ċilì huwa qal li jħoss mistħija u weġgħa għall-mod żbaljat li bih evalwa s-sitwazzjoni fiċ-Ċilì fil-każ ta’ allegazzjonijiet li diversi, fosthom l-Arċisqof Barros kienu jafu u għattew għadd ta’ abbużi sesswali.  (Ara l-ittra tal-Papa)

Huwa talab maħfra pubblikament u qal li se jagħmel dan ukoll personalment ma’ rappreżentanti ta’ dawk li l-Arċisqof Cħarles Scicluna intervista meta kien iċ-Ċilì. Read more…

Categories: Aħbarijiet