“Huwa tajjeb li nħossuna familja ta’ min jemmen” – L-Arċisqof waqt Encounter

Is‑Sibt, 14 ta’ April 2018: fis‑7:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa biex jagħlaq il‑festival għaż‑żgħażagħ ‘Encounter’, organizzat mill‑Malta Catholic Youth Network (MCYN) fil‑Park Nazzjonali, Ta’ Qali. Continue reading “Huwa tajjeb li nħossuna familja ta’ min jemmen” – L-Arċisqof waqt Encounter

Kun afna, sir af il-poplu tiegħek u tħabrek biex twasslu lejn Ġesù – L-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa San Sebastjan

Is-Sibt, 14 ta’ April 2018: Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Ewkarist Zammit bħala l-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. Continue reading Kun afna, sir af il-poplu tiegħek u tħabrek biex twasslu lejn Ġesù – L-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa San Sebastjan

L-Evanġelju tas-Sibt 14 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 16-21

Is-simboliżmu ma jiqafx. Id-dixxipli donnhom bdew jaħsbu biex imorru lura lejn djarhom. L-esperjenza tat-tkattir tal-ħobż kienet kbira u qawwija u x’ħin dalam iddeċidew li jinżlu minn fuq l-għolja u jerġgħu lura lejn mnn fejn kienu ġew. Ġesù jibqa’ waħdu fuq l-għoljiet u San Ġwann ma jgħidilniex x’baqa’ jagħmel hemm iżda li ma kienx mar jilħaqhom; baqa’ waħdu. B’xi mod din il-ġrajja tfakkarni fir-rakont ta’ Luqa f’kapitlu 24 tal-Evanġelju tiegħu meta jirrakkonta il-vjaġġ, u dak li ġara matulu, li Kleofa u sieħbu għamlu minn Ġerusalemm lejn x’imkien fit-triq ta’ Emmaus u lura lejn Ġerusalemm.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 14 ta’ April 2018