Archive

Archive for April 16, 2018

“Il-ġustizzja u l-verità mhux faċli jekk ikun hemm xibka ta’ korruzzjoni”

It‑Tnejn, 16 ta’ April 2018: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f’għeluq is-sitt xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Read more…

Lectio Divina għar-4  Ħadd tal-Għid Sena “B”

April 16, 2018 2 comments

Vanġelu (Ġw 10. 11-18): Fir-4 Ħadd tal-Għid dejjem insibu l-figura tar-Ragħaj it-Tajjeb. Ħafna kienu dawk li pittruh b’nagħġa fuq spallejh.  Importanti ninnutaw li l-kelma eżatta fi Ġwanni hi kalos, is-sabiħ, mhux athos it-tajjeb.  Ir-ragħaj hu tajjeb imma wkoll sabiħ: “Jien hu r-ragħaj is-sabiħ.” Kalos tidher 102 darba fit-Testment il-Ġdid u dejjem jittraduċuha bħala ‘tajjeb’: is-siġra t-tajba li tagħmel frott tajjeb, iż-żerriegħa t-tajba, il-ħut tajjeb, eċċ. Suppost, f’dawn il-każi, kellha tiġi użata l-kelma ‘sabiħ’, għax mhux kwestjoni ta’ morali imma ta’ sbuħija: “Araw li l-imġieba tagħkom fost il-pagani tkun sabiħa” (1 Pietru).  Read more…

Categories: Lectio Divina

Il-Papa jgħannaq tifel li jibki minħabba missieru li miet ateu.

April 16, 2018 Leave a comment

It-Tnejn 16 ta’ April 2018:  Emanuele tilef lil missieru. U l-Papa Franġisku jagħmillu kuraġġ:

“Int veru għandek kuraġġ biex tibki quddiem kulħadd” – “Missieri kien ateu. Il- papà qiegħed fis-sema?”. Emanuele beda riesaq bil-mod, ma jafx fejn hu, il-kappillan baxxielu l-mikrofonu biex ikun jista’ jagħmel id-domanda tiegħu lill-Papa, jaqbad il-mikrofnu u jibda jibki bil-mod. Il-Papa Franġisku għamillu kuraġġ u l-n-nies tawh applaws. Ħadd ma seta’ jifhem li t-tifel kien imtaqqal għax id-domand li hu ried jagħmel lill-Papa kienet serja ħafna. Il-kappillan għamillu kuraġġ imma t-tifel baqa’ jibża’. Read more…

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-iffirmar tal-ftehim mal-Hospice f’Malta.

It-Tnejn, 16 t’April, 2018: L-iffirmar ta’ ftehim bejn l-Arċidjoċesi ta’ Malta u l-Hopice.

Read more…

Sorijiet fuq quddiem kontra l-gwerra u t-traffikar tan-nies

April 16, 2018 Leave a comment
F’Ruma sar seminar organizzat mill-UISG (Union of Superiors General) u l-ambaxxata Amerikana fis-Santa Sede. Ix-xhieda ta’ tlett sorijiet li jaħdmu fl-Afrika Ċentrali, fil-Filippini u fis-Sirja.
Categories: Aħbarijiet

Lecture publiku dwar De Musica ta’ Santu Wistin

April 16, 2018 Leave a comment

psc-osa.pngProfessor Salvino Caruana OSA will be delivering a public lecture on Augustine of Hippo’s De Musica.

The lecture will be in English and will be held at St Mark’s Augustinian Priory, Rabat, Malta, on Wednesday 2nd May 2018, at 19.00hrs. Entrance is free of charge.

Categories: Avviżi

Il-Knisja tħares lejkom u titlob li fikom issib nies ta’ mħabba u missirijiet spiritwali

It‑Tnejn, 16 ta’ April 2018: fis‑7:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha irċieva l‑wegħda taċ‑ċelibat ta’ erba’ seminaristi li ser jiġu ordnati djakni, fis‑Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù. Read more…