Lectio Divina għar-4  Ħadd tal-Għid Sena “B”

Vanġelu (Ġw 10. 11-18): Fir-4 Ħadd tal-Għid dejjem insibu l-figura tar-Ragħaj it-Tajjeb. Ħafna kienu dawk li pittruh b’nagħġa fuq spallejh.  Importanti ninnutaw li l-kelma eżatta fi Ġwanni hi kalos, is-sabiħ, mhux athos it-tajjeb.  Ir-ragħaj hu tajjeb imma wkoll sabiħ: “Jien hu r-ragħaj is-sabiħ.” Kalos tidher 102 darba fit-Testment il-Ġdid u dejjem jittraduċuha bħala ‘tajjeb’: is-siġra t-tajba li tagħmel frott tajjeb, iż-żerriegħa t-tajba, il-ħut tajjeb, eċċ. Suppost, f’dawn il-każi, kellha tiġi użata l-kelma ‘sabiħ’, għax mhux kwestjoni ta’ morali imma ta’ sbuħija: “Araw li l-imġieba tagħkom fost il-pagani tkun sabiħa” (1 Pietru).  Continue reading Lectio Divina għar-4  Ħadd tal-Għid Sena “B”

Il-Papa jgħannaq tifel li jibki minħabba missieru li miet ateu.

It-Tnejn 16 ta’ April 2018:  Emanuele tilef lil missieru. U l-Papa Franġisku jagħmillu kuraġġ:

“Int veru għandek kuraġġ biex tibki quddiem kulħadd” – “Missieri kien ateu. Il- papà qiegħed fis-sema?”. Emanuele beda riesaq bil-mod, ma jafx fejn hu, il-kappillan baxxielu l-mikrofonu biex ikun jista’ jagħmel id-domanda tiegħu lill-Papa, jaqbad il-mikrofnu u jibda jibki bil-mod. Il-Papa Franġisku għamillu kuraġġ u l-n-nies tawh applaws. Ħadd ma seta’ jifhem li t-tifel kien imtaqqal għax id-domand li hu ried jagħmel lill-Papa kienet serja ħafna. Il-kappillan għamillu kuraġġ imma t-tifel baqa’ jibża’. Continue reading Il-Papa jgħannaq tifel li jibki minħabba missieru li miet ateu.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-iffirmar tal-ftehim mal-Hospice f’Malta.

It-Tnejn, 16 t’April, 2018: L‑Arċidjoċesi ta’ Malta u l‑Malta Hospice Movement iffirmaw ftehim uffiċjali għat‑twaqqif ta’ St Michael’s Hospice, l‑ewwel kumpless state‑of‑the‑art f’Malta li jipprovdi kura paljattiva komprensiva.
Continue reading Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-iffirmar tal-ftehim mal-Hospice f’Malta.

Għall-Fidi u mhux għall-Interessi

It-Tnejn 16 ta’ April, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Kif qiegħed insegwi lil Ġesù? Hi mistoqsija żgħira li kull Nisrani għandu jistaqsi lilu nnifsu biex jifhem jekk il-fidi tiegħu hix awtentika u sinċiera, jew inkella hix b’xi mod ‘interessata’. Infatti, ir-riskju hu li nċajpru r-rabta tagħna ma’ Kristu bil-kalkoli tal-konvivenza.

Continue reading Għall-Fidi u mhux għall-Interessi