Il-Profeta dejjem hu bniedem ta’ Tama

It-Tlieta 17 ta’ April, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-veru profeta hu dak li għandu ħila jibki minħabba l-poplu tiegħu li ma jisimgħux. Illum, waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa tkellem dwar San Stiefnu u qal li l-Knisja teħtieġ li aħna lkoll inkunu profeti, biex insaħħu r-rabta tagħna ma’ Alla.

Continue reading Il-Profeta dejjem hu bniedem ta’ Tama

L-Evanġelju tat-Tlieta 17 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 30-35

Meta missirijiethom raw u kielu l-mannah fid-deżert, emmnu jew ġarrbu? U jekk emmnu jew ġarrbu, ħallew qalbhom iddur lejn Alla b’rieda sħiħa jew kif xebgħu iġarrbu u dejqithom reġgħu lura lejn il-ħajja tagħhom ta’ qabel, igergru u jeqirdu kontra Alla li temgħahom u żammilhom żaqqhom mimlija? Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 17 ta’ April 2018