MA NILAGĦBUX MAL-ĦAJJA

Kitba ta’ l-Isqof Mario Grech

Stramba imma vera: it-tarbija twieldet ixjaħ minn ommha! Dan huwa l-każ li ġara f’Novembru li għadda f’Knoxville, Tennessee, fl-Amerika. Emma tnisslet madwar ħamsa u għoxrin sena ilu u bħala embrijun tqiegħdet fil-friża fejn baqgħet tistenna sakemm is-sena l-oħra kien hemm koppja żagħżugħa li aċċettaw li “jadottaw” lil din il-persuna. Din il-mara kellha erbgħa u għoxrin sena meta laqgħet f’ġufha lil dan l-embrijun. Hija wildet tarbija li bdiet tgħix qabilha! Continue reading MA NILAGĦBUX MAL-ĦAJJA

Il-Papa jgħid li l-ħajja kollha trid tkun imħarsa

Il-Ħamis 19 ta’ April 2018:  Meta tkellem dwar l-Eżortazzjoni Appostolika l-ġdida, Gaudete et Exsultate, dwar is-sejħa għall-qdusija fid-dinja tal-lum, l-Arċisqof Vincenzo Paglia, President tal-Akademja Pontifiċja għall-Ħajja qal li permezz ta’ dan id-dokument il-Papa Franġisku ma kienx qiegħed jipprova jdawwar l-attenzjoni minn fuq l-abort għal fuq il-faqar, imma ried juri li dawn huma t-tnejn parti mill-istess ġlieda.   Continue reading Il-Papa jgħid li l-ħajja kollha trid tkun imħarsa

Being a Merciful Person

Short Reflection by George Calleja

Mercy. Being a merciful person is the ultimate key to taste and see that the Lord is good. What does it mean to be a merciful person? A merciful person is one who has compassion for his neighbour. Compassion for your neighbour means to be one with the person by recognising his needs, and to do your utmost to help him in the particular needs of his life. Continue reading Being a Merciful Person

Public forum on proposed amendments to embryo protection act

A public forum ‘The Proposed IVF Law: What are the consequences?’ will take place on Monday 23rd April 2018 at 6.00pm at the University Chapel, Tal-Qroqq.   Several experts in the field will be on the panel, including cell biologist Prof. Pierre Schembri Wismayer, family lawyer Dr Ray Zammit, gynaecologist Mr Mark Formosa, and moral theologian Dr Nadia Delicata.    The meeting will be moderated by psychiatrist Prof. David Mamo and is being organised by CLC Malta and the University Chaplaincy. All are encouraged to attend.  Continue reading Public forum on proposed amendments to embryo protection act

Ma nistgħux nagħmlu evanġelizzazzjoni jekk nibqgħu mwaħħlin mal-pultruna

Il-Ħamis 19 ta’ April, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-Insara kollha għandhom dmir u missjoni li jevanġelizzaw billi jitolbu l-grazzja tal-ħila li jisimgħu lill-Ispirtu s-Santu, u joħorġu biex juru li huma qrib in-nies. Din l-evanġelizzazzjoni ma tibdiex mit-teoriji imma mis-sitwazzjonijiet konkreti.

Continue reading Ma nistgħux nagħmlu evanġelizzazzjoni jekk nibqgħu mwaħħlin mal-pultruna

Mixja favur il-Ħajja. L-Isqfijiet iħeġġu s-sehem ta’ kulħadd

Il-Ħamis 19 ta’ April 2018:  Kif ġa ħabbarna jumejn ilu mis-sit Laikos (www.laikos.org)  Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna u Mons. Isqof Mario Grech se jieħdu sehem fil-Mixja favur il-Ħajja li se ssir nhar il-Ħadd li ġej 22 ta’ April 2018, u li qed tkun organizzata minn LifeNetwork. It-tema hi: Embrijun wieħed minna.

Continue reading Mixja favur il-Ħajja. L-Isqfijiet iħeġġu s-sehem ta’ kulħadd