Ma nistgħux nagħmlu evanġelizzazzjoni jekk nibqgħu mwaħħlin mal-pultruna

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis 19 ta’ April, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-Insara kollha għandhom dmir u missjoni li jevanġelizzaw billi jitolbu l-grazzja tal-ħila li jisimgħu lill-Ispirtu s-Santu, u joħorġu biex juru li huma qrib in-nies. Din l-evanġelizzazzjoni ma tibdiex mit-teoriji imma mis-sitwazzjonijiet konkreti.

 

Il-Papa Franġisku għamel din l-affermazzjoni waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta hu u jirrifletti fuq l-ewwel qari tal-liturġija tal-ġurnata meħud mill-Atti tal-Appostli, li fih l-anġlu tal-Mulej jistieden lil Filippu biex iqum u jmur lejn in-nofsinhar fit-triq li minn Ġerusalemm tagħti għal Gaża, triq fejn hemm id-deżert.

Franġisku spjega li wara l-martirju ta’ Stiefnu faqqgħet persekuzzjoni kbira kontra l-Insara u d-dixxipli xterdu ma’ kullimkien, fil-Ġudea, fis-Samarija. Imma dak ir-riħ ta’ persekuzzjoni imbotta lid-dixxipli biex imorru ‘l hinn u, kif jagħmel ir-riħ mal-pjanti, ħadhom jiżirgħu l-Kelma t’Alla. B’hekk, qal il-Papa b’nofs ċajta, bdiet il-propaganda fide. Minn persekuzzjoni, id-dixxipli bdew l-evanġelizzazzjoni.

Is-silta li qrajna fil-quddiesa hi ta’ sbuħija liema bħalha, osserva Franġisku.  Hija trattat tal-evanġelizzazzjoni għax hekk jevanġelizza l-Mulej, hekk iħabbar u hekk irid lilna nevanġelizzaw.

L-Ispirtu imbotta lil Filippu – u lilna l-Insara – biex jevanġelizza bi tliet kelmiet: ‘qum’, ‘ersaq’ u ‘ibda mis-sitwazzjoni’. L-evanġelizzazzjoni, issokta l-Papa, mhix pjan imfassal għall-prożelitiżmu. Huwa l-Ispirtu li jgħidlek kif u fejn għandek tmur twassal il-Kelma t’Alla, lil Ġesù. U jibda billi jgħidlek: ‘Qum u mur.’ Ma hemmx evanġelizzazzjoni tal-pultruna. Qum, oħroġ, dejjem. Iċċaqlaq u mur fejn għandek twassal dil-Kelma.

Franġisku fakkar fil-ħafna rġiel u nisa li telqu minn artijiethom u nfatmu mill-familja biex imorru f’artijiet imbiegħda ħalli jwasslu l-Kelma t’Alla. Bosta drabi ma kinux imħejjija tajjeb fiżikament biex jirreżistu l-mard li jsibu f’dawk il-postijiet u kienu jmutu f’età żagħżugħa jew martri. Dawn, osserva l-Papa, kif kien qallu Kardinal, huma l-martri tal-evanġelizzazzjoni.

Il-Qdusija Tiegħu kompla jispjega li għall-evanġelizzazzjoni m’għandniex bżonn ta’ xi manwal tar-regoli imma kulma rridu nagħmlu hu li nersqu qrib biex naraw x’qed jiġri u nibdew mis-sitwazzjoni u mhux mit-teorija. Filippu ma qatax qalbu u baqa’ jinsisti sakemm temm l-opra tiegħu. Hekk issir l-evanġelizzazzjoni, reġa’ saħaq il-Papa Franġisku. Issir bl-eżempju li nagħtu u anke bil-kelma tagħna.

Qum, ersaq qrib u ibda mis-sitwazzjoni, minn dik konkreta. Metodu sempliċi, imma l-metodu ta’ Ġesù:  dejjem mexjin, dejjem fit-triq man-nies, qrib in-nies. B’dawn it-tliet metodi biss nistgħu nevanġelizzaw, dejjem taħt il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu għax mingħajru lanqas dawn it-tliet atteġġjamenti ma jaħdmu. Huwa l-Ispirtu li jimbuttana biex inqumu, nersqu qrib u nibdew mis-sitwazzjoni li nsibu, temm jgħid il-Qdusija Tiegħu.

 Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: