L-Evanġelju tal-Ħamis 19 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 44-51

Donnu dik il-‘ħadd’ tagħti l-impressjoni li teskludi lil xi wħud. Iżda Ġesù mhux qed jgħid li l-Missier jagħżel lil min jiġbed lejn l-Iben. Qed jgħid li kulmin imur għandu jkun inġibed lejh mill-Missier. Kulħadd ikun mgħallem min Alla. Alla f’qalb kulħadd inissel ġibda lejn l-Iben. Huwa l-ispirtu ta’ Alla li jgħallem lil kulħadd, lil kull bniedem u jħajru jersaq lejn Ġesù. Hija grazzja u don ta’ mħabba għax l-Iben huwa t-triq, huwa l-verità u huwa l-ħajja. Ġesù wkoll huwa l-bieb li jiftaħ fuq dik it-triq, huwa d-dawl li jdawwal dik il-verità u huwa l-ħobż li jgħajjex dik il-ħajja. Bih, fih u miegħu; kollox isir bih u mingħajru ma jsir xejn.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 19 ta’ April 2018