Nhar il-Ħadd 22 ta’ April, jiġi mfakkar Jum id-Dinja.

Nhar il-Ħadd 22 ta’ April, tiġi mfakkra Earth Day – Jum id-Dinja.

F’dan il-jum mad-dinja kollha jsiru attivitajiet favur l-ambjent bil-ħsieb li tinħoloq aktar kuxjenza ħalli kemm jista’ jkun nibżgħu għal din id-dar komuni tagħna, kif isejħilha l-Papa, u nkunu aktar sensittivi għal kull forma ta’ ħajja. Dan il-jum beda jiġi mfakkar fl-1970
Continue reading Nhar il-Ħadd 22 ta’ April, jiġi mfakkar Jum id-Dinja.

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 20 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 52-59

Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. M’għandniex ir-rejazzjoni negattiva li Ġesù kellu f’Nazaret, ir-raħal minsi fejn kien trabba. Hemmhekk kien qal li dak li kien għadu kif inqara dwar il-Messija mill-ktieb tal-profeta Iżaija, kien qed iseħħ huwa u jitkellem, huma u qed jisimgħu. Riedu jixħtuh minn fuq xife rl-irdum għal isfel.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 20 ta’ April 2018