Il-komunità Nisranija għar-ragħajja li jagħtu ħajjithom, ikunu qrib il-merħla u li jobdu lill-Missier

Is-Sibt, 21 t’April 2018: Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna​ fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Ħ’Attard fil-Kappella tad-Dar Santa Katerina, Ħ’Attard. Continue reading Il-komunità Nisranija għar-ragħajja li jagħtu ħajjithom, ikunu qrib il-merħla u li jobdu lill-Missier

Ir-Rebbiegħa: twelid u tiġdid

Qiegħdin fi żmien l-Għid. Jiġifieri qiegħdin fil-perjodu ta’ ħamsin jum li fihom qiegħdin niċċelebraw il-qawmien mill-imwiet ta’ Ġesù Kristu. Fir-rejaltà qiegħdin fi żmien fejn fih qiegħdin nagħmlu tagħna dak li tgħidilna l-Kelma ta’ Alla stess: Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej (S 34:9). Għax, u fil-verità, kemm jista’ ikun aktar tajjeb il-Mulej miegħek u miegħi milli li ħelsina mill-mewt u mid-dnub? Continue reading Ir-Rebbiegħa: twelid u tiġdid

L-Evanġelju tas-Sibt 21 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 60-69

Mhux l-ewwel darba li, kultant b’intenzjoni tajba, jippruvaw ibellgħu xi ħaġa lil xi ħadd bil-kuċċarina zokkor ta’ Mary Poppins. Xi ħaġa, li naħsbu li mhux se tinżel tajjeb minħabba t-togħma morra jew qarsa tagħha, imma li għandna bżonnha jew hija tassew vera, biex titwemmen jew għallinqas ma toħloqx rejazzjoni kbira ħafna, nippruvaw nagħtuha dehra isbaħ, u nieħdu gost meta n-nies jibilgħuha u nitbissmu u nidħku, sodisfatti b’kemm jirnexxielna nqarrqu. Ġesù ma jqarraqx; Ġesù ma jaħdimx b’dan il-mod. Ħallu l-iva tagħkom tkun iva u l-le tagħkom le. Abjad abjad, iswed iswed.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 21 ta’ April 2018