L-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġorġ, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria

It-Tnejn 23 ta’ April 2018: Omelija li għamel l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ilbieraħ , fl-okkażjoni tal-Festa liturġika ta’ San Ġorġ, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. Continue reading L-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġorġ, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria

Is-sewwa mħawra bil-prudenza

Darba smajt talk tassew sabiħa. Kienet talk tassew mill-Ispirtu ta’ Alla fejn, min għamilha, ma qgħadx le idur mal-lewża. U lanqas ma qatel il-Kelma ta’ Alla b’ħafna paroli fil-vojt. Min kien l-abjad sejjaħlu abjad u l-iswed sejjaħlu iswed. Allura, kif tistgħu tobsru, il-messaġġ wasal ċar u tond kif kellu jasal. U għal dan nirringrazzja lill-Mulej! Continue reading Is-sewwa mħawra bil-prudenza

“Irridu nevanġelizzaw liż-żgħażagħ billi ngħinuhom jirrealizzaw li huma parti minn familja Kattolika” – L-Arċisqof

It‑Tnejn, 23 ta’ April 2018: fis‑7:00 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa waqt il‑Konferenza Ewropea tas‑Sant’ Infanzja, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Continue reading “Irridu nevanġelizzaw liż-żgħażagħ billi ngħinuhom jirrealizzaw li huma parti minn familja Kattolika” – L-Arċisqof

L-Evanġelju tat-Tnejn 23 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 10, 11-18

Min jipprova jinterpreta l-kliem ta’ Ġesù għall-għanijiet tiegħu qed jissogra ħafna. Mhux jissogra li jiġbed fuq l-korla tiegħu, għax huwa wkoll wieħed minn nagħaġ li Ġesù jrid jiġbor biex jieħu ħsieb, iżda jissogra ħafna li ma jilqax l-għotja li Ġesù qed jagħmel minn rajh, għax irid, l-għotja tiegħu innifsu.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 23 ta’ April 2018