Stqarrija mill-Life Network Foundation b’reazzjoni għall-pożizzjoni tal-Kummissarju tat-Tfal

It-Tlieta 24 ta’ April 2018: Il-Fondazzjoni Life Network tinsab ferm inkwetata bil-pożizzjoni tal-Kummissarju għat-Tfal dwar l-Abbozz li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni maħruġa nhar it-23 t’April 2018.

Il-Kummissarju għat-Tfal, li skont il-liġi tagħna għandha d-dmir li tħares l-aħjar interessi tat-tfal kollha, kemm dawk imwielda kif ukoll dawk għadhom mhux imwielda, għażlet li tabdika d-dmirijiet tagħha u taqbel ma’ Abbozz ta’ liġi li jneħħi l-aħjar interess tat-tfal miċ-ċentru tal-Att dwar il-Protezzjoni talEmbrijuni. Continue reading Stqarrija mill-Life Network Foundation b’reazzjoni għall-pożizzjoni tal-Kummissarju tat-Tfal