Qatt m’għandna nkunu lsiera tal-kliem jew magħluqin għall-Ispirtu s-Santu

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta 24 ta’ April, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Tul l-istorja tal-bniedem dejjem se jibqa’ jkun hemm min jirreżisti lill-Ispirtu s-Santu, jopponi n-novitajiet u t-tibdil. Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar il-qari li ttina l-liturġija u ffoka fuq l-atteġġjamenti differenti li jieħu l-bniedem quddiem in-novitajiet tal-Mulej, li dejjem jiġi jiltaqa’ magħna b’xi ħaġa ġdida u oriġinali.

 

Fil-Vanġelu meħud minn San Ġwann, jidher ċar kemm id-dutturi tal-liġi kellhom qalbhom magħluqa, atteġġjament li wara jsir riġidu, iebes. Dawn huma nies li dejjem iridu jkunu huma fiċ-ċentru, bla ma jagħtu kont tal-Ispirtu s-Santu u insensibbli għan-novitajiet. Il-Qdusija Tiegħu saħaq b’mod partikolari dwar in-nuqqas assolut ta’ ħila li kellhom li jaqraw is-sinjali taż-żmien għax kienu lsira ta’ kliemhom u tal-ideat tagħhom.

Itennu l-istess mistoqsija, m’għandhomx ħila joħorġu mid-dinja magħluqa
tagħhom. Kienu rċevew liġi li kienet il-ħajja, imma huma ‘saffewha’, bidluha f’ideoloġija, u b’hekk baqgħu jagħqdu u tilfu l-ħila li joħorġu, tant li kull novità għalihom kienet theddida.

Iżda l-kalibru ta’ wlied Alla għandu jkun ferm differenti u, minkejja li għall-bidu jista’ jkun hemm xi ftit tar-riżervi, huma ħielsa u għandhom ħila jqiegħdu lill-Ispirtu s-Santu fiċ-ċentru. L-eżempju tal-ewwel dixxipli li smajna fl-ewwel qari juri kemm huma kienu doċli biex jaċċettaw il-ġdid bl-attitudni tagħhom li jiżirgħu l-Kelma ta’ Alla anke ‘l barra mill-ambjent tal-iskema li ‘dejjem hekk sar’.

Huma, irrimarka Papa Bergoglio, kienu doċli għall-Ispirtu s-Santu biex wettqu xi ħaġa li kienet aktar minn rivoluzzjoni:  tibdil qawwi li fiċ-ċentru tiegħu kien hemm l-Ispirtu s-Santu, mhux il-liġi.

Il-Knisja baqgħet dejjem miexja ‘l quddiem, Knisja li għarfet tmur lil hinn minnha nfisha. Dak tad-dixxipli ma kienx xi grupp magħluq ta’ magħżulin imma Knisja missjunarja: anzi, kienu l-ekwilibriju tal-Knisja bil-fedeltà li kellhom lejn l-Ispirtu s-Santu. L-ekwilibriju tal-Knisja, osserva Franġisku, jixbah lil bicycle li jekk timxi, tkun sew, imma jekk tieqaf, taqa’.

Ftuħ jew għeluq: żewġ punti kontra xulxin li jiddeskrivu kif il-bniedem jista’ jirreaġixxi quddiem in-nifs tal-Ispirtu s-Santu. Il-ftuħ, qal il-Papa, hu l-karatteristika tal-Appostli, tad-dixxipli: ir-reżistenza tal-bidu hi umana imma hi garanzija li huma ma ħallewx xi ħaġa tqarraq bihom, u bit-talb u d-dixxerniment isibu t-triq.

Dejjem se jkun hemm min jirreżisti lill-Ispirtu s-Santu, dejjem, sal-aħħar tad-dinja. Jalla l-Mulej itina l-grazzja li nagħrfu nirreżistu dak li jixraq li nirreżistuh, dak li jiġi mill-malinn, dak li joħdilna l-libertà, u nagħrfu ninfetħu għan-novitajiet, imma għal dawk biss li jiġu minn Alla bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. U jalla jkollna l-grazzja li niddixxernu s-sinjali taż-żmien biex nieħdu d-deċiżjonijiet li jkollna nieħdu fil-ħin propizju, temm jgħid il-Papa Franġisku.

 Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: